Svaz průmyslu pomáhá veteránům hledat práci

S tím, jak vypadají životopisy nebo pracovní pohovory, se vojáci v armádě zpravidla nesetkávají. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto proškolil personalisty Armády ČR a Ministerstva obrany ČR, jak mají připravit odcházející vojáky do zálohy na požadavky současného trhu práce. Každoročně odchází z armády do zálohy okolo 800 vojáků. Svaz průmyslu a dopravy ČR veterány také propojuje s firmami, které hledají kvalifikované zaměstnance.

a veterani1

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky uspořádal Svaz průmyslu workshop pro armádní personalisty, kde představil profese, ve kterých se vojáci mohou uplatnit. Zapojil do něj i členské firmy Svazu průmyslu. Společnost IBM seznámila personalisty s digitálními vzdělávacími platformami, se kterými mají zkušenosti z USA, Velké Británie a Kanady. Nabízí vysloužilým vojákům on-line kurzy např. datové analytiky či kybernetické bezpečnosti, které jim pomohou získat kvalifikaci potřebnou pro místa, o která se chtějí ucházet. Personalistka společnosti ČEZ Distribuce přiblížila nároky HR, které na uchazeče o zaměstnání mají, např. jak formulovat životopis, jak vypadají pohovory a na co si dát pozor. Vojáci se v pracovním životě v armádě s podobnými situacemi zpravidla nesetkávají.

„Ve Svazu je nám velkou ctí pomáhat těm, kteří sloužili naší vlasti. Zaměříme se na podporu příslušníků armády, kteří odcházejí do civilu. Propojíme tyto talentované ženy a muže s našimi členskými firmami a usnadníme jim vstup na trh práce. Na webu Svazu jsou uvedeny firmy, které mají o zaměstnání veteránů zájem. Chystáme pro ně prezenční i online vzdělávací kurzy a nabídneme také speed dating mezi firmami a vojáky,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

a SPCR veterani workshop

Podniky se dlouhodobě potýkají s nedostatkem lidí na trhu práce. Vojáci, kteří odcházejí do civilu, by pro ně mohli být vítanou posilou. Mívají dovednosti, po kterých průmyslové firmy volají. Mají technické znalosti, jsou zvyklí se učit nový věcem, umí pracovat v týmu, ale i se rozhodovat samostatně. Zároveň jsou odolní vůči stresu a většinou ovládají cizí jazyky. Na začátku července opustí armádu v rámci přirozené obměny řádově stovky lidí.

Kromě školení a platforem, které propojí vojáky s firmami, usiluje Svaz např. o změnu přístupu ke kvalifikacím, které vojáci získali v armádě. Svaz v současnosti prověřuje, jaké kvalifikace mohou vojáci v Armádě ČR získat a jak by se daly propojit armádní s civilním kvalifikačním systémem.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Ministerstvo obrany České republiky podepsaly na konci loňského roku Memorandum o spolupráci při zaměstnávání veteránů. S armádami spolupracují také zahraniční zaměstnavatelské organizace např. v Itálii. O veterány mají zájem např. firmy z dopravy či logisticky, ale také strojaři, hutníci, energetici, Svaz registruje zájem ze stavebnictví nebo z odpadového hospodářství.

DALŠÍ AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ:

Svaz průmyslu a dopravy ČR pomáhá firmám, pokud se rozhodnou zaměstnat cizince. Svaz průmyslu plní roli garanta v projektu Režim Ukrajina, zpracovává žádosti, poskytuje konzultace, pomáhá firmám. Statistiky ukazují, že firmy mají o zaměstnávání ukrajinských pracovníků obrovský zájem.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se také angažuje v zaměstnávání cizinců přes Režim ostatní státy, díky kterému mohou podniky zaměstnat uchazeče ze Srbska, Filipín nebo Mongolska. Svaz průmyslu funguje jako doporučující orgán. Bez jeho doporučení Ministerstvo průmyslu a obchodu nevyhoví žádosti firmy o zařazení do Režimu. Dalšími doporučujícími orgány jsou AMSP, KZPS, Hospodářská komora a CzechInvest.

Svaz průmyslu a dopravy se také podílel na navýšení kvóty pro zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se problematice zaměstnanosti věnuje dlouhodobě. Společně s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR inicioval projekt zaměstnávání odsouzených. Pro firmy Svaz průmyslu pořádá vzdělávací semináře, na kterých se dozví o možnostech zaměstnávání odsouzených. Díky tomu již dnes pracují všichni odsouzení, kteří pracovat mohou a chtějí.

Česká republika má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Aktuálně firmy nabízí přes 346 tisíc volných pracovních míst. Úřady práce přitom evidují necelých 178 tisíc uchazečů o zaměstnání.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy