Svaz průmyslu upozornil na 13 zbytečných povinností podnikatelů

Zrušit pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců v první kategorii, změnit problematiku odvádění DPH u darů nebo již nevyžadovat písemný rozvrh čerpání dovolené. To jsou jen některé úpravy, kterými Svaz průmyslu a dopravy ČR navrhuje zmírnit administrativní zátěž firem a podnikatelů. Ta je v Česku mnohdy neúměrně vysoká, některé povinnosti pro zaměstnavatele jsou dokonce až absurdní. Svaz průmyslu 13 konkrétních návrhů na zjednodušení předal i ministrovi pro legislativu Michalovi Šalomounovi.

Řada tuzemských podniků následující situaci bohužel dobře zná. Firma se rozhodne poskytnout věcný dar humanitární organizaci, která jej využije v České republice. V praxi se jí ale někdy spíše vyplatí konkrétní produkt raději zničit, než aby ho darovala a vykonala tím obecně prospěšnou činnost. V rámci daru musí totiž podnik zaplatit DPH z ceny zboží, zatímco pokud se stejnou věc rozhodne zničit, paradoxně DPH neodvádí a může si ji odečíst z pořízení věcí na vstupu.

„Uvedená praxe firmy nemotivuje k tomu, aby ve vlastní zemi pomáhaly s obecně prospěšnou činností, která supluje státní pomoc nebo udržuje sociální smír ve společnosti. Pro firmy je tedy často jednodušší, aby například nevyužité židle nebo staré počítače zničily, než aby je poslaly na dobrou věc. Existuje sice osvobození od DPH s nárokem na odpočet v případě dodání daru prostřednictvím humanitárních organizací do třetích zemí, třeba do Afriky nebo Asie, ale tento pardon neexistuje u dodání v rámci ČR,“ vysvětluje Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz proto navrhuje uvedenou problematiku změnit, aby firmy více motivovala k darování nepotřebných věcí pro humanitární účely.

Jednou z oblastí, kde by se administrativní zatížení firem mohlo podle SP ČR také snížit, jsou pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců. U pracovníků v první kategorii, což jsou například kancelářské pozice, kde by samotná práce neměla představovat žádné riziko pro zaměstnance, je Svaz navrhuje úplně zrušit. „Tyto prohlídky firmy zbytečně zatěžují, protože v této kategorii způsobilost zaměstnance posuzuje lékař zpravidla automaticky a od stolu. Jejich zrušením by se jednoznačně snížila administrativní zátěž podniků. Zároveň nepředpokládáme, že by takový krok měl nějaké nepříznivé dopady na zdraví zaměstnanců,“ říká Jitka Hlaváčková, poradkyně generální ředitelky a právnička Svazu průmyslu a dopravy ČR s tím, že by se touto změnou také odlehčilo velmi přetíženým poskytovatelům pracovnělékařských služeb. O zrušení prohlídek zaměstnanců v první kategorii proto Svaz již jedná s Ministerstvem zdravotnictví.

Další z absurdních povinností, kterou zaměstnavatelé v současnosti musí dodržovat a mnozí pracovníci z firem ji dobře znají, je písemný rozvrh čerpání dovolené. Ten přitom není při reálném určování dovolené v průběhu roku vůbec závazný a v praxi nepřináší žádnou výhodu zaměstnavateli, zaměstnancům ani odborům. Jde o historické ustanovení, které firmy pouze administrativně zatěžuje. Svaz průmyslu a dopravy proto usiluje o jeho úplné zrušení.

Zástupci zaměstnavatelů by rádi zjednodušili i každoroční podepisování takzvaného růžového papíru, tedy prohlášení poplatníka k dani z příjmu. „Pro mzdové účetní to znamená každoroční uhánění zaměstnanců, aby podepsali prohlášení. U většiny pracovníků přitom nedochází ke změně již uvedených údajů. Řešením by podle nás proto bylo podepsání při nástupu do zaměstnání a pak jen v případě, že dojde ke změně, ať už třeba narození dítěte, ztrátě zaměstnání u manžela nebo manželky nebo invaliditě,“ vysvětluje Jitka Hlaváčková, poradkyně generální ředitelky a právnička Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu navrhuje zmírnit administrativní zátěž firem v řadě dalších oblastí. „Připravili jsme 13 konkrétních návrhů, které jsme předali i ministrovi pro legislativu Michalovi Šalomounovi. Tím ale nekončíme. Dlouhodobě chceme, aby se stát alespoň přiblížil k anglosaskému pravidlu ‘za každou nově zavedenou povinnost dvě zruš’. To se zatím nedaří, změť nařízení pro podnikatele je obrovská a trpí tím hlavně menší a střední firmy. Proto jsme připraveni dál přicházet s podobnými návrhy,” říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Všech 13 nesmyslných povinností, které musí podnikatelé plnit najdete ZDE.