Svaz průmyslu vede klíčový výbor BusinessEurope

Svaz průmyslu a dopravy výrazně posiluje své postavení v Bruselu. Vedoucí naší bruselské kanceláře Jana Hartman Radová se ujala funkce předsedkyně Výboru pro vnitřní trh, klíčového výboru střešní organizace BusinessEurope. Výrazně tím posiluje postavení Svazu vůči BusinessEurope, evropským svazům a institucím, ale také získává výhody pro Svaz a jeho členy. Svaz průmyslu je na tento úspěch hrdý z řady důvodů. Nejenže je to poprvé, co je v čele jednoho z výborů BusinessEurope, ale posiluje tím i postavení celého regionu. Jana Hartman Radová je totiž mezi předsedy jedinou zástupkyní střední a východní Evropy, navíc je jedinou ženou.

Během takřka třicetiletého členství v organizaci BusinessEurope již Svaz několikrát sehrál místopředsednickou roli. Nyní je to ovšem poprvé, co se Svaz průmyslu ujímá předsednického křesla v jednom ze sedmi výborů BusinessEurope. Ukazuje to silné postavení svazu mezi členy BusinessEurope i respekt sesterských svazů napříč Evropou. Jejich podpora byla pro úspěch velmi důležitá. „Jsem ráda, že se podařilo pro Svaz průmyslu získat předsednickou funkci v takto důležitém výboru. Odráží to nejen značné lobbingové úsilí, ale také naši aktivitu a postavení Svazu v Bruselu i evropské byznysové komunitě,“ říká Jana Hartman Radová, vedoucí bruselské kanceláře Svazu průmyslu a dopravy.

ee4

Pod výbor pro vnitřní trh spadá celkem šest pracovních skupin, a to pro digitální ekonomiku, dopravu, veřejné zakázky, volný pohyb služeb, volný pohyb zboží a zlepšování regulace. Výbor odpovídá za stanovení celkových priorit BusinessEurope v otázkách vnitřního trhu a koordinuje činnosti příslušných pracovních skupin. Zabývá se také průřezovými otázkami, které jsou společné různým oblastem vnitřního trhu, a rozhoduje o strategickém směřování činnosti i postojů BusinessEurope. S předsednickou funkcí se pojí jak řízení jednání výboru, tak i strategický vliv na směřování činnosti, priorit i postojů evropského byznysu v této důležité oblasti. Předsedkyně také získá mj. lepší přístup k informacím či možnost zastupovat BusinessEurope při různých příležitostech. Postavení Svazu se tím bezesporu dále posílí.

„Vnitřní trh je největším přínosem evropské integrace a v koronavirové krizi utrpěl velkou ránu. Byli jsme svědky záplavy jednostranných opatření i nedostatku koordinace mezi státy. Je nutné ho nejen vrátit do předkrizového stavu, ale dále ho posílit a odstranit i dlouhotrvající překážky. Je také třeba usilovněji než kdy dříve pracovat na jeho další integraci a zabránit protekcionismu. Jsem připravena nadále hájit zájmy byznysu a bojovat za kvalitnější regulaci, která se na firmy valí,“ říká Jana Hartman Radová.

Mandát předsedkyně je dvouletý s možností jednoho prodloužení. Jejími místopředsedy budou zástupci svazů z Dánska a Španělska.  

kategorie BusinessEurope