Svaz vyzval vládu, aby připravila Česko na život s Covidem

Všichni ústavní činitelé, poslanci i senátoři, by měli odložit předvolební, volební i povolební spory a připravit naši zemi na nadcházející období po pandemii. Česká republika má za sebou tři náročné covidové vlny. Podle Svazu průmyslu by však bylo krátkozraké myslet si, že jsme v cíli. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto na své valné hromadě v Praze vyzval vládu, aby představila jasnou a dlouhodobou strategii testování a očkování ve firmách i v celé společnosti pro případ, že by se opakovaly další vlny epidemie Covid-19. Svaz takovou strategii považuje za zásadní pro předvídatelnost a plánování ve firmách, ale také pro bezpečnost zaměstnanců a všech občanů České republiky. Valná hromada největšího zaměstnavatelského svazu projednala také další klíčová témata pro budoucnost země, například energetiku, Green deal, digitalizaci či dopravu. 

Česká republika má za sebou jedno z nejnáročnějších období ve své historii. Víc než rok trvající pandemie Covid-19 napáchala obrovské škody na lidských životech, zdraví i ekonomice. Některé z těchto škod se budou napravovat dlouhé měsíce nebo dokonce roky, jiné však bohužel už napravit nelze. Aby se taková situace v budoucnu neopakovala a aby Česká republika tuto krizi dokázala přetavit v úspěch, musí současná i příští vláda připravit jasný plán, jak zamezit případným dalším vlnám epidemie a jejím dopadům na celou společnost.  

„Potřebujeme jasnou, na datech založenou, strategii vlády pro období alespoň dvou let, která detailně nastaví parametry pro testování a očkování ve firmách a v celé společnosti. Potřebujeme znát jasný plán, jak bude probíhat testování, kdy a za jakých podmínek budeme od povinného testování upouštět a kdy a jak bude případně opětovně zaváděno. Potřebujeme také znát, jak budou nastaveny podmínky v případě dalších vln epidemií. Je to zásadní pro předvídatelnost a plánování ve firmách, pro bezproblémový chod provozů a pro právní jistotu zaměstnanců,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Právě on na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy vyzval vládu, aby zkušenosti firem se zvládáním epidemie využila ve své dlouhodobé strategii. Firmy během pandemie dodržovaly přísné protokoly, manuály hygienických opatření a režimová opatření, často i nad rámec vládních nařízení. Díky tomu tak zejména v jarní covidové vlně přispěly k celkovému zlepšení epidemické situace. Praxe a přístup ve firmách v době koronaviru by měly být příkladem pro případné zvládání dalších vln epidemie nebo jiných ohrožení, která mohou přijít.

„Šanci na zvýšení proočkovanosti stát nevyužil. Firmy chtěly vlastní očkovací centra, měly ambice očkovat své pracovní kolektivy. Vláda však vznik firemních center až na výjimky zmařila. Nepochopitelné je také, že vláda neuznává očkování, které proběhlo mimo Evropskou unii, přestože bylo provedené vakcínami schválenými v EU. Vláda tak diskriminuje české občany očkované například v Americe, diskriminuje tím cizince a omezuje export,“ říká prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák.

Klíčové pro další vývoj Česka a epidemie Covid-19 bude udržet zdraví obyvatelstva. Svaz průmyslu a dopravy chce proto po vládě slyšet, jaké konkrétní podmínky má preventivně připravené pro případné další vlny epidemie například v oblasti školství. „Přestože se už ve velkém očkuje, tak se nesmí opakovat loňský scénář, kdy se epidemická situace ve společnosti na podzim rapidně zhoršila. Pro zdravý vývoj ekonomiky musíme mít otevřené školy a fungující podniky. Tu nejmladší generaci už nemůžeme nechat podruhé zavřenou doma a odkázanou jen na obrazovky počítačů. Stát by pro to měl udělat maximum a zajistit ve školách včas plošné testování při návratu po letních prázdninách,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Svaz průmyslu zároveň na valné hromadě vyzval své členy, aby i ve svých firmách byli zodpovědní a při návratu z dovolených doporučovali svým zaměstnancům absolvovat testy na Covid-19. Je to jedna z cest, jak zamezit případným dalším vlnám epidemie. Prezident Svazu Jaroslav Hanák při této příležitosti zároveň firmám poděkoval za to, jak zvládly předchozí průběh pandemie. „Firmy odvedly skvělou práci. Umění řídit týmy na dálku, pracovníky na home office, střídat směny tak, aby se nepotkávaly, pravidelně dezinfikovat všechny prostory, to vyžadovalo ohromné úsilí a zaslouží velkou pochvalu. Je proto teď i na nás, abychom si tuhle současnou dobrou situaci sami nepokazili,“ doplnil Jaroslav Hanák.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je připraven nadále aktivně pomáhat se všemi výše uvedenými kroky, abychom společně překonali všechny výzvy, které nám epidemie koronaviru připravila. Celou Výzvu SP ČR Vládě si můžete přečíst níže.

Příloha: Výzva SP ČR Vládě: Nejsme v cíli. Vládo, připrav zemi na život s Covidem a dalšími pandemiemi.

kategorie Tiskové zprávy