Tempo růstu Indexu cen průmyslových výrobců opět zvolnilo. Začínají inflační tlaky klesat?

Ceny průmyslových výrobců se v srpnu meziročně zvýšily o 25,2 % (v červenci o 26,8 %). Navzdory stále rekordním hodnotám se však tempo nárůstu již podruhé snížilo. Vývoj může naznačovat pokles inflačních tlaků.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energie (o 53,3 %) a meziproduktů (o 21,9 %). Konkrétněji meziročně nejvíce stouply ceny ropy a zemního plynu (o 88 %), elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (o 54,3 %), dále pak chemických látek a výrobků (o 38,9 %) nebo např. potravinářských výrobků, nápojů a tabáku (o 22,6 %) či pryžových a plastových výrobků (o 22 %). Ceny průmyslových výrobců zaznamenaly první meziměsíční pokles o 0,1 % po sedmi měsících růstu a to z důvodu snížení cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů (meziměsíčně stoupla pouze cena zemního plynu o 5,4 %).

Dosavadní nárůst cen průmyslových výrobců je důsledkem vysokých cen energetických vstupů a některých komodit, předchozího narušení výrobních řetězců a nejistot v souvislosti s vypuknutím války na Ukrajině. Již od října loňského roku index narůstá meziročně o dvouciferné hodnoty. Řada firem není schopna vyšší ceny dostatečně promítnout do cen svých produktů a pro některé subjekty to může mít i fatální dopady. Možnosti firem zvyšovat ceny nyní naráží na limity také z důvodu snižující se poptávky. Z výše zmíněného Indexu nákupních manažerů je např. patrný nejprudší propad zakázek za dva roky vlivem poklesu domácí i zahraniční poptávky. Nepříznivý výhled pro závěr tohoto roku naznačuje i společné šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí a dle aktuálních dat ČSÚ se nové zakázky ze zahraničí meziročně snížily o 2,1 %. Dopady dřívějšího globálního nabídkového šoku by tedy mělo utlumit i očekávané ekonomické zpomalení.

Ačkoliv inflační tlaky nyní začínají oslabovat, což ukazuje například vývoj cen některých významných kovů na světových trzích nebo pokles cen kontejnerové přepravy po mořích, rizikem s dopadem na inflaci i ekonomický výkon stále zůstávají především vysoké ceny a nejistota dodávek energie. Aktuální ceny představují pro řadu firem vážné problémy, které mohou mít i fatální dopady zejména pro energeticky náročné sektory. Je proto klíčové, jakým způsobem se s tímto problémem vypořádá vláda a zda např. formou mimořádného opatření zajistí nejen domácnostem, ale i firmám rovné podmínky a tedy i cenovou konkurenceschopnost v rámci zemí EU.

Milan Klempíř
kategorie Ekonomika v číslech