TISKOVÁ ZPRÁVA: ČMKOS k zavedení ošetřovatelského volna

„Říkáme ano, ale jednoznačně s jinými podmínkami. Ošetřovatelské volno je pro odbory vítanou možností či dokonce nutností. Se stárnutím populace se musí  česká společnost připravit na případnou potřebu ošetřování člena rodiny,“ zdůraznil Josef Středula, předseda ČMKOS.  Aby dnes mohli zaměstnanci pečovat o závislé členy rodiny, musejí ukončit pracovní poměr a s velkými obtížemi se pak navracejí do pracovního procesu, často již nové zaměstnání ani nenajdou. Vlastní péčí přitom stát ušetří obrovské částky, které by jinak musel vynaložit za péči v některém pobytovém zařízení. Navíc není ani reálné například po propuštění z nemocnice okamžitě takovou osobu v některém zařízení umístit, volná místa nejsou k dispozici. K tomu bude sloužit právě dlouhodobé ošetřovné. Jeho zavedení proto odbory podporují, otázkou však je, zda navržený rozsah 3 měsíce je dostatečný. Návrh se odvolává na to, že po 3 měsících už vzniká nárok na příspěvek na péči a z něho si pak může závislá osoba zajistit péči jinak, ale než je příspěvek přiznán a skutečně vyplacen uběhne často delší doba.

“Chápeme to jako první krok, který je v této oblasti učiněn a po určité době fungování dlouhodobého ošetřovného by mělo dojít k vyhodnocení a případné úpravě podle potřeby. Jako vážný problém však vnímáme navrženou výši ošetřovného, které rozhodně ČMKOS nepokládá za dostatečnou. Je nastavena stejně jako nemocenské, ale dávky v nemoci jsou obecně nízké, neumožňují hradit všechny náklady. Požadujeme vyšší částku pro zaměstnance, kteří svojí péči o závislé členy rodiny vykonávají tak náročnou a přitom velice záslužnou činnost, uvedl Josef Středula.“