Tisková zpráva k odměnám za práci při epidemii COVID-19 pro zaměstnance nemocnic

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vítají, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal od premiéra Andreje Babiše za úkol jednat s odbory o jejich požadavcích na odměny za práci během epidemie koronaviru.
 
Dosavadní přístup ministra zdravotnictví k odměnám zaměstnanců nemocnic za mimořádné pracovní nasazení, při němž riskovali své zdraví, je pro odbory zcela nepochopitelný. Již 9. dubna, tedy před téměř dvěma měsíci, odbory zaslaly premiérovi Babišovi a ministrovi Vojtěchovi dopis, který obsahoval konkrétní a podrobně zdůvodněný návrh na odměny pro zaměstnance zdravotnictví, včetně řešení, jak zajistit peníze na odměny, a popisu, jak zajistit, aby byly odměny vyplaceny všem zaměstnancům ve všech typech nemocnic.
 
Od té doby odbory svůj návrh, jeho odůvodnění a způsob finančního zajištění opakovaly na všech jednáních, například detailně 19. května na jednání zdravotnické tripartity, naposledy potom v tomto týdnu jak 1. června na jednání s náměstkyní ministra Helenou Rögnerovou, tak 3. června na jednání poslaneckého zdravotního výboru.
 
V uplynulých dvou měsících odbory ministra opakovaně vyzývaly, aby v této věci konal, aby svou nečinností přestal bránit vyplacení odměn pro zaměstnance nemocnic.  
 
Odbory nechápou, jak nyní ministr může tvrdit, že jejich návrh je pro něj nový, že se s ním seznámí. To není pravda, s návrhem byl seznámen opakovaně a vyjadřoval se k němu.
 
Odbory nechápou, jak může ministr veřejně říkat, že požadovaly odměny jen pro zaměstnance, kteří pracovali s COVID pozitivními pacienty. To není pravda. Odbory od počátku a po celou dobu požadovaly odměny pro všechny zaměstnance nemocnic, a to ve třech různých výších podle stupně jejich ohrožení. Ohroženi byli všichni! Odbory připomínají, že nákaza hrozila v jakékoliv nemocnici a komukoliv ze zaměstnanců. Všichni proto museli pracovat s větším nasazením a v náročnějších podmínkách, často s nedostatečnými ochrannými pomůckami. Desetinu z těch, kteří onemocněli COVID-19, tvoří zdravotníci, a to všech profesí, včetně například laborantů atd.
 
Odbory odmítají ministrovo alibistické svalovaní zodpovědnosti na managementy nemocnic.
 
Nestačí vyvěsit na Ministerstvo zdravotnictví transparent s poděkováním. Nestačí vydat pokyn pro největší přímo řízené nemocnice a k zaměstnancům v desítkách dalších nemocnic se otočit zády. Adam Vojtěch není ministrem fakultních nemocnic, je ministrem zdravotnictví České republiky.
 
Je povinností státu postarat se o odměny pro zaměstnance nemocnic, protože si je zaslouží.
 
Nikdo na světě v tuto chvíli neví, jaký bude vývoj nemoci COVID-19 v příštích měsících. Jisté ale je, že pokud by se epidemie vrátila, budou to zase zaměstnanci nemocnic, na které bude celý stát spoléhat, že ji znovu úspěšně zvládnou, že půjdou do práce nasazovat všechny své síly a riskovat své zdraví.
 
Přesto se nyní stát, zastupovaný ministrem zdravotnictví, k těmto zaměstnancům chová neuctivě, nevděčně a urážlivě.  
OS zdravotnictví a sociální péče ČR a LOK-SČL proto vyzývají k jednání od odměnách pro zaměstnance nemocnic premiéra Andreje Babiše.
 
 
  • Zdroj: Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů