TISKOVÁ ZPRÁVA: Vyhlášení stávkové pohotovosti odborových svazů působících ve veřejné správě a službách

Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách, vyjadřují zklamání nad dosavadním postupem koaliční vládní při vyjednávání o platech. Přitom vyjednávání probíhá již od 26. dubna 2017.

Současný postup některých členů vlády, ale ve výsledku i vlády jako celku, vnímají odborové svazy jako neochotu politiků dostát svým slibům. Snahou odborů je, co nejrychleji dospět k oboustranně přijatelnému řešení o kolik a kdy mají být platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě zvýšeny.

S ohledem na harmonogram projednávání státního rozpočtu se vyjednávání o výši platů dostává do časové tísně, kterou však nezpůsobily odbory.

Odborové svazy považují přístup vlády v období příznivého vývoje ekonomiky za narušování sociálního smíru, který může vést ke snižování stability a konkurenceschopnosti veřejných služeb a správy. Mohlo by dojít i k zásadnímu propadu kvality veřejné správy a služeb a tím i k destabilizaci celé rozpočtové sféry.

Odbory jako sociální partner ze zákona zastupují oprávněné zájmy všech zaměstnanců ve veřejné správě a službách. Naléhavě žádají vládu, aby s odbory okamžitě projednala otázku platů a přijala jejich realistické požadavky:

  1. Navýšení platových tarifů všem zaměstnancům veřejných služeb a správy o 10 %.
  2. Zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 %.
  3. Realizaci zvýšení platů od 1. listopadu 2017.

Stávková pohotovost je vyhlášena až do odvolání

Českomoravská konfederace odborových svazů vyjadřuje plnou podporu požadavkům na zvýšení platů zaměstnanců, které platí stát a vyzývá vládu ke konstruktivnímu jednání.

V Praze dne 6. 9. 2017

Bc. Pavel Bednář,

předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací,

mluvčí odborových svazů rozpočtové sféry