Tiskové prohlášení z porady předsedů MO LOK-SČL ze dne 24. 11. 2021

Ve středu 24. listopadu 2021 se uskutečnila porada předsedů místních organizací Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (MO LOK-SČL), kteří na závěr svého jednání přijali stanovisko k současné situaci ve zdravotnictví v souvislosti s další vlnou pandemie coronaviru, která se projevuje zejména v našich nemocnicích.

Z prohlášení předsedů MO LOK-SČL citujeme:

„Přítomní předsedové byli informováni o jednáních s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví o navýšení platů (mezd) na rok 2022 ve výši 6 % základních platů.

Tato dohoda vyšla v nařízení vlády a je připravena k realizaci. Jsme znepokojeni výroky zvláště předpokládaného ministra financí Ing. Stanjury o tom, že nová vláda tato nařízení okamžitě zruší,“ uvádějí předsedové MO LOK-SČL ve svém prohlášení.

V jeho další části konstatují, že „v dnešní době, kdy pandemie je na exponenciálním vývoji, zdravotníci z posledních sil čelí fyzickému i psychickému vyčerpání. Nyní se k tomu přidává i agresivita neočkovaných pacientů. Přitom zdravotníci z nemocnic jsou jediní, kteří se na zvládnutí pandemické problematiky podílí celých 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Vzhledem k přetížení, pocitu zneuznání a zrady ze strany určitých skupin veřejnosti, lze očekávat další vlnu odchodů z již tak personálně zdevastovaných lůžkových zařízení. Případné zrušení vládního nařízení o navýšení platů by pro mnohé bylo poslední kapkou.“

Ve svém prohlášení rovněž uvádějí, že hejtmani některých krajů hodnotí situaci ve svých nemocnicích jako kritickou a úplné zhroucení nemocniční péče již připouštějí jako možný scénář. „Přitom je reálné, že ke zhoršení dojde i v dosud méně zasažených krajích a budeme opět čelit celostátní krizi. Za této situace apelujeme na vládu ČR, a to jak odstupující, tak budoucí, aby skončilo politikaření, protože už je dávno po volební kampani, a byla urychleně přijata účinná opatření s celostátní působností k zastavení epidemie,“ vysvětlují.

Zároveň upozorňují, že situace v nemocnicích je skutečně kritická, a pokud nebude řešena, bude horší než v předchozích vlnách. „Pro LOK-SČL je nepřijatelné, aby zbytečně umírali lidé. Bojíme se, že české nemocnice už další nápor nevydrží,“ dodávají.

Takže, předsedové MO LOK-SČL netrpělivě očekávají jmenování nové vlády a ministra zdravotnictví, aby okamžitě mohli začít jednat o aktuální situaci. Zdůrazňují, že jsou připraveni aktivně se podílet na řešení stávajících problémů!

Za Lékařský odborový klub – Svaz Českých lékařů (LOK-SČL) prohlášení, které máme k dispozici, podepsal jeho předseda MUDr. Martin Engel.

  • Zdroj: LOK-SČL