Tripartita řešila velké dopravní stavby nebo pomoc zaměstnavatelům a zaměstnancům

Tisková konference po jednání tripartity, 14. prosince 2020
Tisková konference po jednání tripartity, 14. prosince 2020
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 14. prosince 2020 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali prioritní dopravní stavby, plán udržitelného hospodářství EU, Národní fond obnovy nebo programy určené na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům.

V letošním roce se jedná o páté zasedání tripartity. Za posledních šest měsíců se uskutečnila čtyři jednání Rady hospodářské a sociální dohody. Vláda je v pravidelném kontaktu se sociálními partnery. Pracovní týmy tripartity se aktuálně setkávají prostřednictvím videokonferencí. Intenzivní sociální dialog byl veden i v regionech a lze očekávat, že nová krajská vedení budou pokračovat ve spolupráci se zaměstnavateli a odbory.

Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR

Zelená dohoda pro Evropu je plán, jak zajistit udržitelnost hospodářství EU. Snahou návrhu je zakotvení cíle EU v oblasti klimatické neutrality pro rok 2050 do právních předpisů. Finanční prostředky ze Zelené dohody pro Evropu by měly směřovat do výstavby „zelené“ infrastruktury a podpory čisté mobility, zvyšování energetické účinnosti či podpory oběhového hospodářství a odpovědného zadávání veřejných zakázek. U Zelené dohody pro Evropu však zatím schází studie proveditelnosti a dopadové studie.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy usiluje o návrat k ekonomickému růstu a zaměstnanosti. Jednou z hlavních oblastí čerpání prostředků jsou projekty v oblasti klimatu. Další podpora je směřována do digitální transformace ekonomik. Mezi další prioritní cíle lze zařadit podporu čistých technologií a zrychlení vývoje a využívání obnovitelných zdrojů, zvýšení energetické účinnosti veřejných i soukromých budov, podpora udržitelné, dostupné a chytré dopravy nebo podpora dostupnosti vysokorychlostního připojení. Celkový rozpočet mimořádného fondu na podporu hospodářského oživení činí 750 miliard eur, z toho 390 miliard eur bude rozděleno ve formě grantů a 360 miliard eur ve formě půjček.

Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč

Dodržení termínů zahájení jednotlivých staveb závisí na získání pravomocného stavebního povolení a na úspěšném dokončení výběru zhotovitele. U některých staveb je vysokým rizikem dokončení majetkoprávní přípravy. Připravený rozpočet SFDI pro roky 2021 a výhled na roky 2022 a 2023 počítá se značným meziročním nárůstem národních finančních zdrojů. Vedle oprav a výstavby silnic a dálnic pokračuje budování železničních koridorů nebo rekonstrukce vlakových nádraží. Investuje se také do rozvoje lodní dopravy a vodních cest. Vliv probíhající pandemie na přípravu a realizaci staveb lze hodnotit jako vliv s nízkými dopady.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční v únoru 2021.