Tripartita se zaměřila na pomoc zaměstnancům i podnikatelům

Tripartita se zaměřila na pomoc zaměstnancům i podnikatelům, 25. května 2020.
Tripartita se zaměřila na pomoc zaměstnancům i podnikatelům, 25. května 2020.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 25. května 2020 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali aktuální opatření v souvislosti s epidemií koronaviru i fungování programů na podporu zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Pracovní týmy Rady hospodářské a sociální dohody se rovněž scházejí ke své u jednání prostřednictvím videokonferencí. V minulém týdnu takto zasedaly pracovní týmy pro zdravotnictví a dopravu. Začátkem května se přes videokonferenci uskutečnilo jednání mimořádného předsednictva tripartity. Odbory i zaměstnavatelé vyjádřili své poděkování všem, kteří se podílí na řešení epidemie koronaviru. Projednávání bodu valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí bylo přerušeno do příštího jednání Rady hospodářské a sociální dohody.

Aktuálně přijímaná opatření v souvislosti s dopady koronavirové krize a možnosti jejich rozšíření dle požadavků sociálních partnerů

Sociální partneři byli informováni jednotlivými resorty o opatřeních ke snížení dopadů epidemie koronaviru. Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo priority programu Antivirus C, který je zaměřen na podporu zaměstnanosti. Tripartita vedle pomoci zaměstnancům a zaměstnavatelům jednala i o státních investicích. Investice do dopravní infrastruktury budou směřovat do silnic druhé i třetí třídy. Sociální partneři také vyjádřili svou plnou podporu pro konání mezinárodního strojírenského veletrhu.

Další plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 29. června 2020.