TZ: Pracovní skupina ministra pro legislativu Michala Šalomouna projednala parametry chystané novely, která vytvoří institut dětského ombudsmana

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun na pracovní skupině k dětskému ombudsmanovi, 24. 3. 2023
Ministr pro legislativu Michal Šalomoun na pracovní skupině k dětskému ombudsmanovi, 24. 3. 2023
Praha, 24. března 2023 – Česká republika je o krok blíž k ustavení institutu dětského ombudsmana. Rýsují se parametry v chystané novele zákona o veřejném ochránci práv, která tento institut do českého právního řádu zavede. Dnes je projednala pracovní skupina, kterou v listopadu loňského roku zřídil ministr pro legislativu Michal Šalomoun a mezi jejímiž členy jsou zástupci ministerstev spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zástupci veřejného ochránce práv, zmocněnkyně pro lidská práva, poslanci a senátoři napříč politickými stranami.

„Jsem rád, že se nám podařilo v této věci pokročit. Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, kde dětský ombudsman chybí. Právní ochranu dětí je třeba posílit, v praxi stále nastávají situace, kdy v některých případech zastání práv dětí například u soudu vázne,” říká ministr pro legislativu Michal Šalomoun a dodává: „Oceňuji věcnost a otevřený přístup členů pracovní skupiny v debatě nad pracovním textem novely zákona. Probírali jsme třeba to, jakým způsobem bude dětský ombudsman vybírán, kdo se jím může stát, jak budou vypadat jeho pravomoci a kompetence.“ 

Pracovní skupina probírala otázku postavení a nezávislosti budoucího dětského ombudsmana či rozsah jeho pravomocí  za předpokladu, že se Česká republika rozhodne pro model dvou samostatně působících ombudsmanů – dětského a stávajícího veřejného ochránce práv. Dále se debatovalo o tom, kdo by mohl modelově být vhodným kandidátem na dětského ochránce práv a zda do těchto kandidátů nezahrnout také například soudce projednávající opatrovnické spory.

„Dětský ombudsman může pomoci i v situacích, kdy je dítě dlouhodobě hospitalizované a zákonní zástupci s ním z různých důvodů nejsou. Není v pořádku, že někdy stráví děti dlouhé měsíce v zařízeních zcela samy. Ať už malá miminka v nemocnicích, nebo třeba adolescenti v psychiatrických léčebnách potřebují mít dospělého na své straně, když se v rodině něco ošklivého semele,“ říká místopředsedkyně Poslanecké sněmovny  Olga Richterová.

„V neposlední řadě je klíčové, aby instituce sloužila samotným dětem. Proto s nimi budeme úpravu konzultovat. Dětský ombudsman pak zřídí poradní orgán složený z dětí, se kterými bude na své činnosti spolupracovat. Bude tak posilovat participaci dětí, aby jejich hlas byl slyšet a děti se opravdu mohly podílet na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají,“ doplňuje zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která je rovněž v pracovní skupině ministra Šalomouna.

O novele, která by upravila vznik, působnost a pravomoci tzv. dětského  ombudsmana se jedná od minulého volebního období. Jsem ráda, že jsme se posunuli k návrhu, na němž je zdá se shoda napříč politickým spektrem. Je zjevné, že si všichni uvědomujeme, že děti jsou to nejcennější, co máme a musíme pečovat o to, aby se jim vždy dostalo účinného a relevantního zastání. Věřím, že dětský ombudsman  bude takovou roli plnit,“ uzavírá další členka pracovní skupiny, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová.

Členy pracovní skupiny ministra Šalomouna jsou dále například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková, Helena Válková, Eva Decroix, senátorka Adéla Šípová a veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Ke zřízení institutu dětského ochránce práv Českou republiku dlouhodobě nabádá Výbor pro práva dětí OSN na základě Úmluvy o právech dítěte. Poté, co bude pracovní návrh textu novely zákona na základě dnešního jednání doplněn a zfinalizován, půjde do meziresortního připomínkového řízení.