U Správy železnic došlo k podpisu C-FKSP!

Jednání OC působících u Správy železnic (SŽ) pokračovalo v pátek 29. 1. 2021 další videokonferencí. Na programu byla spousta bodů. Kromě jednání nad 2. změnou PKS jsme mimo jiné obdrželi průběžnou informaci o výběrovém řízení na KOP a jejich organizaci, v neposlední řadě také informaci o navrhované výši příspěvků na údržbu OOPP a stejnokrojových součástek (v návaznosti na nový Katalog zaměstnání).
 
Po dlouhých měsících jednání a hledání kompromisů se podařilo dnes najít společné kompromisní stanovisko zaměstnavatele a všech devíti odborových centrál, které působí u Správy železnic, nad Zásadami hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP na rok 2021 (C-FKSP).
 
Vzhledem k hromadícím se připomínkám k novým výstrojním součástkám došlo ke společnému stanovisku na svolání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky. Toto jednání bude probíhat vzhledem k současným epidemiologickým opatřením formou videokonference 3. 2. 2021 ve 13 h.
 
Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl
 
2. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ ze dne 29. ledna 2021
V návaznosti na dne 25. ledna 2021 zahájené kolektivní vyjednávání pokračovalo (29. 1. 2021) formou videokonference jednání s odborovými organizacemi. Zaměstnavatel předložil upravené znění návrhu a po vzájemné diskusi došlo k rozdělení kolektivního vyjednávání o 2. a 3. změně PKS. V rámci 2. změny PKS došlo v návaznosti na změnu legislativy k doplnění článku 17, Přílohy č. 1 Dovolená. Tato 2. změna byla sjednána.
Samostatně pak bylo jednáno o 3. změně PKS, jejímž obsahem je poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně poskytování finančního příspěvku na stravování z FKSP. Zástupci jednajících stran se sblížili v názorech na principu poskytování, zatím však ke sjednání této 3. změny nedošlo a kolektivní vyjednávání bude pokračovat.
 
Na (29. 1. 2021) jednání dále došlo mj. ke shodě nad podobou Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP (Zásady C-FKSP) na rok 2021 a ke sjednání trojstranné smlouvy o zajišťování individuálních rekreací a táborů dětí a mládeže s příspěvkem z C-FKSP.
 
Další jednání proběhne v pátek 5. února 2021 opět formou videokonference.
 
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ