Ukrajina: ochrana práv a důstojnosti všech uprchlíků

Společné prohlášení EI a ETUCE k uprchlické krizi na Ukrajině (březen 2022).

Globální nepokoje posledních desetiletí, které způsobují krize, konflikty a války, i následky klimatické změny na celém světě vedou k tomu, že milióny lidí prchají ze svých zemí, aby vyhledaly úkryt a bezpečí jinde.

Education International ETUCE se zasazují o práva uprchlíků a migrantů na všech kontinentech a ve spolupráci se svými členskými organizacemi usilují o to, aby každé dítě, každý student, každý učitel, kteří uprchnou ze svého domova, byli přívětivě přijati vzdělávací komunitou, kde by se mohli vzdělávat a dál rozvíjet.

Dnes, kdy na základě ruské agrese proti Ukrajině vypukla válka, čelí Evropa nové vlně uprchlíků. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky, Filippo Grandi, uvedl, že od 8. března opustily Ukrajinu 2 milióny lidí. S tím, jak bude konflikt eskalovat, je pravděpodobné, že milióny dalších lidí budou donuceny opustit svoje domovy a hledat azyl v zahraničí, čímž se připojí k již rekordnímu počtu 31 miliónů uprchlíků a žadatelů o azyl na celém světě.

Okamžitá reakce okolních států a místních komunit byla srdečná a působivá. Sousední země jako Polsko, Moldávie, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko otevřely své hranice a dobrovolníci, nestátní organizace, náboženské organizace, odbory a vlády spojily své síly, aby uprchlíkům poskytly ubytování a podporu.

Existují však znepokojivé případy, kdy ne všichni uprchlíci byli vlídně přijati. Zprávy uvádějí, že lidé z Afriky, Asie a oblasti Blízkého východu, a to včetně mezinárodních studentů, se na cestě do bezpečí setkali s diskriminací a rasismem. Education International a ETUCE odsuzují jakoukoliv formu diskriminace. Se všemi lidmi prchajícími z Ukrajiny musí být zacházeno s důstojností a musí jim být umožněno překročit hranice bez ohledu na jejich národnost, rasovou příslušnost, etnický původ, náboženství nebo nějakou jinou příslušnost.

David Edwards, generální tajemník EI: „Jako pedagogové a odboráři se zasazujeme o práva na důstojnost všech migrantů a uprchlíků. Jakýkoliv akt diskriminace směřovaný proti těm, kteří hledají bezpečí, je nepřijatelný. Tleskáme ohromné mobilizaci v sousedních zemích a po celém světě na pomoc uprchlíkům před válkou na Ukrajině. Vyzýváme vlády, aby z celého srdce podpořily školní komunity, které přijímají válkou traumatizované studenty a rodiny.“ 

Susan Flocken, evropská ředitelka ETUCE: „V ETUCE prosazujeme univerzální hodnoty a principy demokracie, tolerance, lidské důstojnosti, vlády práva a solidarity. Odborové svazy ve vzdělávání na celém světě – učitelé, akademičtí pracovníci a další pracovníci ve vzdělávání – se zapojují do rozmanitých iniciativ a akcí na obranu práv a svobod migrantů, uprchlíků a vysídlených dětí s cílem podpořit ty, kteří to potřebují. Zajištění přístupu všech studentů ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání je klíčem k uznání hodnoty a potenciálu mladé generace při utváření naší společné a prosperující budoucnosti v míru.“

Vzdělávání poskytuje dětem a mládeži vystaveným traumatu z konfliktu zásadní pocit normálnosti a je základem inkluze. Inkluzivní vzdělávací systémy a vzdělávací komunity, kde se migranti a uprchlíci cítí bezpečně a kde cítí, že jsou vítáni, i tam, kde se všichni žáci mohou učit společně, jsou základem pro to, aby všichni žáci dosáhli svého potenciálu. Aby se tak mohlo stát, bude třeba do vzdělávání investovat značné prostředky na podporu učitelů a pracovníků ve školství, kteří se snaží řešit vzdělávací potřeby dětí postižených pandemií a nových studentů zasažených válkou. Education International a ETUCE rovněž vyzývají hostitelské země, aby vítaly učitele z řad uprchlíků a aby uznávaly jejich kvalifikace.

Příchod miliónu uprchlíků, většinou žen a dětí, z nichž mnozí přicházejí bez doprovodu, představuje velkou výzvu pro vzdělávací systémy a společnost v celé Evropě. Vzdělávací systémy, komunity a jejich pracovníci, kteří se již nyní potýkají s dopady pandemie, musí být podpořeny, aby tuto bezprecedentní výzvu zvládly.

Mnoho odborových svazů ve vzdělávání v zemích sousedících s Ukrajinou již vyjádřilo solidaritu s ukrajinským lidem a zapojilo se do podpory uprchlíků, zejména dětí a mládeže.

Žádost o azyl je základním lidským právem, které musí být uznáno všemi státy. Celosvětové odborové hnutí ve vzdělávání je solidární s ukrajinským lidem a těmi, kteří byli nuceni opustit svou zemi. Education International a ETUCE rovněž odsoudily ruskou invazi na Ukrajinu a vyzvaly k ukončení války v regionu.

  • Zdroj: ČMOS PŠ