ÚP ČR poradí a pomůže propouštěným zaměstnancům OKD

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem, kterých by se v budoucn mohlo týkat hromadné propouštění v OKD po ukončení těžby v Dole Darkov a Dole ČSA.
 
V pondělí 2. 11. 2020 ÚP ČR otevře na třech místech v prostorách zaměstnavatele (Doly ČSM, Darkov a ČSA), za přísných bezpečnostních a
hygienických podmínek, mobilní poradenská střediska, kde jeho zástupci poskytnou zájemcům z řad propouštěných zaměstnanců cíleně zaměřené služby, ve snaze co nejvíce eliminovat nezaměstnanost.
 
Úřad práce ČR bere, stejně jako v jiných případech, i tentokrát celou situaci velice vážně a rozhodně nepodceňuje pečlivou přípravu. Se zaměstnavatelem je proto v pravidelném kontaktu. Zástupci obou stran se dohodli na vzájemné úzké spolupráci. Jejím cílem je pomoci propouštěným zaměstnancům už během doby, než jim skončí pracovní poměr u zaměstnavatele. Tak, aby v ideálním případě nemuseli do evidence uchazečů o zaměstnání vůbec vstoupit, nebo jen na nezbytně nutnou dobu.
 
„Možností pomoci je hned několik – jak v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tak i cílených projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Maximum informací předají odcházejícím zaměstnancům OKD zástupci ÚP ČR v mobilních poradenských střediscích, jejichž provoz bude zajištěn za dodržování veškerých dostupných bezpečnostních opatření.
 
Případně může dojít k některým změnám podle aktuální situace a v souladu s vládními opatřeními,“ uvádí zastupující generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
 
Specialisté ÚP ČR proberou s příchozími jejich konkrétní situaci a seznámí je s nabídkou volných pracovních míst v regionu i v celé ČR.
 
„Na základě znalosti struktury propouštěných zaměstnanců v 1. vlně, se budeme snažit vytipovat vhodná pracovní místa pro konkrétní klienty. Zároveň zájemcům poskytneme aktuální přehled rekvalifikačních kurzů. Tak abychom maximálně podpořili jejich šance na nové pracovní uplatnění,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.
 
V Moravskoslezském kraji je o rekvalifikace značný zájem. Jen během devíti měsíců letošního roku do nich Úřad práce ČR zařadil více než tisícovku lidí.
 
Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C a o rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Zvýšená poptávka je i po kurzech z oblasti služeb (např. pro kadeřnice a kosmetičky). Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se v rámci celé republiky většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním.
 
Pro zaměstnance, kterým hrozí ztráta zaměstnání, stejně jako pro nové zaměstnavatele, kteří by měli zájem propouštěné pracovníky zaměstnat, je určen projekt s názvem Outplacement. ÚP ČR ho realizuje od 1. června 2020 v celé ČR. Vstoupit do projektu mohou zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadnému propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na
 
Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Vstoupit do něj mohou i zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.
 
Úřad práce ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo i proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří se potýkají s životní změnou z důvodu změny zaměstnání tak mohou využít projekt jako významnou podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit. Projekt se zaměřuje i na zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky do práce. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto své nové zaměstnance také vzdělávat. Podrobné informace jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-.
 
Úřad práce ČR je též připraven aktivně spolupracovat s OKD v rámci projektu „Nová šichta“, který společnost připravila pro odcházející zaměstnance, aby jim ulehčila přechod do nového zaměstnání, případně start vlastního drobného podnikání.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR