Úřad práce ČR přijal v červenci téměř dva tisíce žádostí o náhradní výživné

V průběhu července přijal Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 1 821 žádostí o náhradní výživné. V 86 % je zástupce žadatele/dítěte žena a ve 14 % muž. Ve více než 52 % ÚP ČR už dávku přiznal, a to v celkovém objemu 1 829 803 Kč. V průměru obdrželi žadatelé v červenci 1 930 Kč.
 
Ostatní žádosti procházejí posouzením, případně se čeká na dodání veškerých podkladů ze strany klientů. Jedná se zejména o případy, kdy žadatelé nedodali žádosti úplné, např. bez návrhu na exekuci nebo soudního výkonu rozhodnutí (výživné není ze strany žadatelů aktivně vymáháno), či chybí doklad o přijatém výživném.
 
Za první měsíc účinnosti zákona o náhradním výživném, lze konstatovat, že zájem o náhradní výživné potvrzuje předpoklady. Očekává se, že by na něj mělo dosáhnout přibližně 24 tisíc dětí ročně, což v praxi znamená cca 2 tisíce žádostí měsíčně. Data za červenec tedy ukazují, že tato očekávání se naplnila. Úřad práce ČR očekává větší počet podaných žádostí s návratem lidí z dovolených a příchodem podzimu. Na tuto novou agendu se ÚP ČR v předstihu velmi pečlivě připravoval, proto i administrace náhradního výživného probíhá v rámci celé republiky bez významnějších problémů.
 
Aby ÚP ČR co nejvíce zjednodušil lidem kroky, které je nutné v souvislosti s náhradním výživným učinit, připravil speciální webovou stránku se všemi podstatnými informacemi.
Na stránce jsou k dispozici například nejčastější otázky a odpovědi, ale také dvě návodná videa – první shrnuje informace k náhradnímu výživnému, druhé pak obsahuje podrobný návod, jak správně vyplnit žádost. Lidé tak nemusí osobně na Úřad práce ČR, ale vše vyřídí z pohodlí domova.
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR