Úspěch! Odborový svaz dojednal s vládou předčasné důchody pro další hlubinné horníky z OKD

O Uhelné komisi, čerpání svazových financí pro členy, o pomoci členům svazu postižených tornádem, o prodeji hotelu Harmonie 2 v Luhačovicíh a dalších akcích připravovaných na září hovořil HGN s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou.

V minulém čísle HGN jste oznámil, že pokračuje jednání s vládou o požadavku odborů na snížení počtu směn pro dřívější odchod do důchodu pro horníky, kteří nenaplní podmínky z důvodu útlumu černého uhlí. Podařilo se jednání úspěšně dokončit? 
Rád zopakuji, že s druhým místopředsedou svazu a předsedou Sdružení hornických odborů OKD Jiřím Waloszkem jsme před časem jednali s vládou o útlumu černého uhlí v OKD. Požádali jsme kabinet, aby umožnil některým hlubinným horníkům odejít do předčasného starobního důchodu, i když nesplnili požadovaný počet odfáraných směn. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) vyhověla našemu požadavku a podepsala dodatek zákona, který se zabývá řešením problematiky útlumu těžby v OKD. Díky tomu asi 200 horníků z OKD bude moci odejít do předčasného důchodu, aniž by splnili k tomu stanovené podmínky. 
(V tomto čísle HGN zveřejňujeme přesné znění rozhodnutí ministryně práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona, § 4 odst. 3, § 5 bod 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení pro dřívější odchod do hornického důchodu – pozn. red.) 
Rozhodnutí ministryně Maláčové je podepsané a projednané s Českou správou sociálního zabezpečení. Připravujeme finální znění dopisu, který společně s vedením OKD zašleme hlubinným horníkům, kterých se to týká. Svazový právník Antonín Těšík k tomu zpracoval vysvětlující materiál, který je, jak už bylo řečeno, zveřejněn v tomto čísle HGN. V těžké době pro těžební průmysl považujeme možnost odejít do předčasného důchodu pro další skupinu hlubinných horníků za velký úspěch odborového svazu. 

Lze očekávat, že v příštích dnech obdržíte mnoho děkovných dopisů od horníků, kterých se to týká… 
V tomto očekávání bych byl opatrný. Řadu horníků znám osobně, někteří dokonce pracovali v kolektivu, kde jsem byl předákem. Nevíme, zda tito horníci byli členy odborů v OKD. Ze zkušenosti víme, že ne vždy se nám to vrací v dobrém. Platí to i v případě zaměstnaneckých výhod dojednaných se zaměstnavateli v odvětvových a firemních kolektivních smlouvách. Někteří zaměstnanci, kteří nejsou členy odborů, bývají k dosaženým výsledkům kritičtí. Dlouho zastávám názor, že vlastně parazitují na kolektivních smlouvách a dalších požitcích, což je například možnost předčasných odchodů do starobních důchodu. Z úspěchů hornických odborů mají užitek i nečlenové. 

V červenci se poprvé od loňského prosince sešla Uhelná komise. O čem jednala? 
Hlavním tématem bylo rozhodnutí Evropské komise dosáhnout dalšího výrazného snížení emisí skleníkových plynů nikoliv do roku 2050, ale již do roku 2030. Našemu odborovému svazu se to jeví jako neproveditelný záměr a Uhelná komise projednávala, co nastane, až drastické snížení emisí a další růst cen emisních povolenek dotlačí provozovatele tepláren a elektráren ke krachu. Podle nás a skutečných odborníků nastane nedostatek tepla a elektřiny a prudký růst jejich cen, což bude mít negativní dopady na domácnosti a firmy a celkově na životní úroveň obyvatel. Odbory od začátku překotné dekarbonizace žádají politiky, například na jednáních tripartity, aby nechali vypracovat analýzy dopadů na průmysl, energetiku, regiony a obyvatele. Odborový svaz společně s ČMKOS od počátku zastává jednotné stanovisko. Je zodpovědné a nutné nejdříve spočítat, jaké bude mít dekarbonizace dopady, a teprve poté se k ní přihlásit. Bohužel, náš premiér podepsal Zelenou dohodu pro Evropu dříve, než bylo známé, co to způsobí, což je podle nás krajně nezodpovědné. 

K jakým závěrům dospěla Uhelná komise? 
V loňském roce Uhelná komise doporučila vládě odklon od spalování uhlí v roce 2038. Mezitím pokračoval růst cen emisních povolenek a je jasné, že ani tento kompromisní termín nebude dodržen. Konec uhlí může přijít daleko dříve. Uhelná komise se ve svých pracovních skupinách zabývá možnými kritickými scénáři, které bezpochyby nastanou. Jsem rád, že bude opět jednat pracovní skupina číslo tři, které jsem členem. Jednat bude o sociálních dopadech a o opatřeních pro zaměstnance firem a občany regionů, kteří budou postiženi odklonem od uhlí. A právě naše pracovní skupina doporučí Uhelné komisi – a ta následně vládě – konkrétní formy pomoci a kompenzačních příspěvků pro postižené horníky, například možnost nekrácených předčasných odchodů do důchodu, bych považoval za jedno z dobrých řešení. Náš svaz má zpracovanou řadu doporučení a opatření, která by se dala využít. Některá z nich se už aplikovala v těžebních společnostech Sokolovská uhelná a OKD.

Tornádo, které postihlo jižní Moravu, způsobilo škody odborové organizaci Moravských naftových dolů a jejím členům. Mohou od odborového svazu očekávat pomoc? 
Ano, o pomoci je již rozhodnuto. Přírodní katastrofa poničila v Moravských naftových dolech kancelář odborů a sídlo předsedy odborové organizace. Škody jsou i na majetku našich členů. Požádali jsme předsedu Českomoravského sdružení Jindřicha Jadwiszczoka a předsedu odborové organizace MND Vladimíra Baldriana, aby vyhodnotili způsobené škody. V minulých dnech mimořádná rada odborového svazu odsouhlasila formou per rollam pomoc ve výši 300 tisíc korun našim členům, za což jsem velice rád.

Jak si funkcionáři a zaměstnanci odborového svazu užívají okurkovou sezónu? 
Okurková sezóna se v našem odborovém svazu nekoná. Přes omezení způsobená covidem 19 vedení svazu a jeho zaměstnanci naplno pracují pro své členy. Již několik týdnů připravujeme několik akcí, které se uskuteční v září.

Které to budou? 
Na počátku měsíce se svaz bude podílet po právní stránce a svým zastoupením na vyjednávání kolektivní smlouvy mezi státním podnikem Diamo a důlní společností OKD. Pro budoucnost je to velice důležité, protože kolektivní smlouva OKD platí pouze do konce roku 2022. Další každoroční akcí je setkání s vedením Českého báňského úřadu, během něhož bude oceněn zástupce organizace, která uspěla v soutěži o Zlatého Permona, což je Sokolovská uhelná. Významné bude rovněž jednání rady odborového svazu. Mimo jiné bude řešit prodej hotelu Harmonie 2 v Luhačovicích. Radě budeme předkládat varianty prodeje tohoto hotelu a přehled investic vložených do hotelu Harmonie 1. Poprvé se zúčastníme vyhodnocení plnění dohody uzavřené mezi Diamem a Odborovým svazem PHGN. Potěšila mě zpráva, že došlo k fúzi státního podniku Diamo s Palivovým kombinátem Ústí nad Labem. Předpokládám, že tato dohoda pomůže situaci v hnědém uhlí a rozšíří působnost odborového svazu v těchto lokalitách. 

Řešíte také jiné problémy? 
Vedle úspěchů řešíme i řadu problémů. Konkrétně jsme zpracovali stanovisko k situaci v největší regionální zaměstnanecké zdravotní pojišťovně v Ostravě. Působí v ní naše odborová organizace. V pojišťovně došlo k přerušení dodávky pitné vody. Očekávali bychom, že vedení pojišťovny uzná, že se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a osloví odborovou organizaci a dohodne způsob, jak za nastalé situace řešit nároky zaměstnanců. Vedení zdravotní pojišťovny ale rozhodlo samo a odborovou organizaci ignorovalo. Naše členy v této záležitosti podpoříme, svazový právník Antonín Těšík již vypracoval stanovisko svazu. Věřím, že dojde k dohodě mezi odbory a vedením pojišťovny a v příštích měsících a letech se budou obě strany, hlavně ale vedení zdravotní pojišťovny, k sobě chovat jako partneři.

  • Zdroj: Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu