Úspěch ZO UZO HILTON Praha

Odborová organizace ZO UZO HILTON PRAHA uzavřela se svým zaměstnavatelem novou kolektivní smlouvu na období let 2023 – 2025.

V této smlouvě se podařilo dojednat poměrně zajímavé mzdové a ostatní finanční benefity. Jedná se především o zvýšení základních mezd zaměstnanců od 1. 3. 2023 o 5 %, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 700,- Kč měsíčně a od 1. 5. 2023 příspěvek zaměstnavatele každému zaměstnanci 1.000,- Kč měsíčně do benefitního systému Cafeterie.

Sjednaný obsah této kolektivní smlouvy svědčí o fungování smysluplného sociálního dialogu a o korektním vztahu mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem.

  • Zdroj: Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb