V BusinessEurope jsme otevřeli téma digitalizace

COPRES Zagreb 2019

Více než stovka šéfů zaměstnavatelských svazů z 35 zemí Evropy se 5. – 6. prosince 2019 setkala v Záhřebu, aby projednala témata klíčová pro budoucnost Evropy a konkurenceschopnost evropského byznysu. Přijali tak pozvání sesterského svazu z Chorvatska (HUP) necelý měsíc před tím, než se Chorvatsko ujme šestiměsíčního předsednictví v Radě Evropské unie. Svaz průmyslu a dopravy ČR v Záhřebu zastupovala viceprezidentka Svazu Milena Jabůrková a vedoucí bruselské kanceláře Jana Hartman Radová.

Svaz spolu se zástupci ostatních evropských zaměstnavatelských svazů a střešní organizace BusinessEurope otevřeně hovořil o aktuální situaci po evropských volbách. „Shodli jsme se na tom, že nová Komise neklade dostatečný důraz na rozvoj vnitřního trhu EU. A to je třeba změnit,“ zdůraznila vedoucí delegace Svazu Milena Jabůrková.

Jednání pokračovalo diskuzí o prioritách byznysu pro nové evropské instituce, které byly v Bruselu v polovině listopadu slavnostně představeny zhruba padesáti členům Evropského parlamentu. Vedení BusinessEurope o nich osobně jednalo s již takřka desítkou členů zbrusu nové Evropské komise a v následujících týdnech je hodlá prodiskutovat přímo s předsedkyní Ursulou von der Leyen. „Další příležitost pro výměnu názorů s evropskými zákonodárci budeme mít mimo jiné začátkem března na akci BusinessEurope Day 2020, kde se sejde kolem čtyř stovek představitelů evropských institucí a byznysu k diskuzi o připravované průmyslové strategii a dalších zásadních otázkách pro evropský byznys,“ informovala stálá delegátka při BusinessEurope Jana Hartman Radová.

Lídři evropského byznysu v Záhřebu dále zdůraznili, že je nezbytně nutné předejít neřízenému brexitu, který nám opět hrozí na konci ledna. Shodli se také, že následně potřebujeme dostatek času na vyjednání dohody upravující budoucí vztahy mezi unií a Velkou Británií. V neposlední řadě odsouhlasili komplexní – zhruba stostránkovou – strategii evropského byznysu vůči Číně, která bude zveřejněna již začátkem příštího roku.

Český svaz na jednání v Záhřebu otevřel téma digitalizace. Pochválil střešní organizaci BusinessEurope za aktivity v digitální oblasti a sesterským svazům poděkoval za exkluzivní spolupráci, ve které hodláme prostřednictvím bruselské kanceláře nadále pokračovat. Většina z takřka třiceti návrhů v digitální oblasti spíš zkomplikovala firmám život. Do budoucna se proto musíme zabývat tím, jak firmám pomoci inovovat, uchovat investice a nejlepší mozky v Evropě a vyhnout se protekcionismu. „V rámci BusinessEurope připravíme doporučení nové Komisi, jak naplnit její digitální ambice,“ shrnula diskuzi viceprezidentka Jabůrková. „V první řadě podporujeme komisaře Bretona ve stažení starého návrhu ePrivacy,“ dodala.

Tato výměna názorů a tvorba strategií mezi evropskými zaměstnavatelskými svazy se opět ukázala jako velmi užitečná a Svaz se do ní hodlá aktivně zapojovat i do budoucna. Další jednání na úrovni šéfů evropského byznysu nás čeká v červnu 2020 v Berlíně.

Václav Rokyta

 

/

 

kategorie BusinessEurope