V dubnu se odborový svaz přestěhuje do nového sídla, informuje předseda OS PHGN Rostislav Palička

Poslední měsíc v roce probíhá obvykle ve znamení příprav na vánoční svátky. Lidé nakupují pro své nejbližší dárky pod vánoční stromky. Dárky se nadělovaly i v odborech. Vedení a rada svazu rozhodly nadělit členům ne jeden, ale hned dva velké dary. Prvním je nové sídlo odborového svazu v Praze a druhým výnos z prodeje hotelu Harmonie 2 v Luhačovicích. O těchto a dalších událostech, které se přihodily v prosinci, HGN hovořil s předsedou Odborového svazu PHGN Rostislavem Paličkou.

Připomeňte prosím další prosincové události, kterých jste se jako předseda svazu zúčastnil. 

Byla to prosincová rada ČMKOS, která se konala ve znamení příprav na letošní sjezd odborové centrály. Delegáti sjezdu budou mimo jiné volit nové vedení ČMKOS. Dostali jsme informace o vyjednávání odvětvových a podnikových kolektivních smluv. Českomoravská konfederace odborových svazů doporučila na podzim začít vyjednávání o růstu mezd minimálně o šest procent. Na prosincové radě doporučila organizacím vyjednávat růst mezd o devět procent. To se mi za stávající situace v průmyslových odvětvích zdá jako nereálné. Nová koaliční vláda chce přepracovat státní rozpočet, což znamená, že bude škrtat s důrazem na úspory. Zajímavé bylo také tradiční setkání předsedů odborových svazů s guvernérem a viceguvernéry České národní banky. Hodně se diskutovalo o hypotékách a zvyšování úroků. Upozornili jsme guvernéra, že banky odmítají poskytovat úvěry těžebním společnostem, elektrárnám a teplárenským společnostem. Do toho je tlačí zahraniční matky bank působících v České republice. Zúčastnil jsem se také jednání přípravné komise, která navrhuje a schvaluje pracovníky na udělení nejvyššího hornického vyznamenání za rok 2021. Za náš odborový svaz jsme k vyznamenání medailí Jiřího Agricoly navrhli předsedu odborové organizace v Moravských naftových dolech Vladimíra Baldriana.

 

Valná hromada majetkové unie schválila delimitaci z odborového majetku. Má na delimitaci podíl také odborový svaz? 

Valná hromada Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, které je odborový svaz dlouholetým a významným členem, schválila na prosincovém zasedání rozpočet unie na rok 2022. Schválila rovněž finanční delimitace z odborového majetku pro členské svazy, a to ve stejné výši jako pro rok 2021. Mohu členům oznámit, že finanční delimitace vzápětí dorazila na účet našeho odborového svazu. Význam to má v tom, že částečně pokryje činnost a akce svazu v letošním roce. Valná hromada rovněž volila nové vedení a členy představenstva majetkové unie a revizní komise. Rada našeho odborového svazu rozhodla, abych kandidoval do představenstva unie. Na valné hromadě jsem byl zvolen do sedmičlenného představenstva a vystřídám v představenstvu svého předchůdce Jana Sábela, který zde zastupoval svaz po dlouhá léta a zaslouží za to poděkování. Náš svaz bude mít nadále přístup k důležitým informacím a možnost zasahovat do dění majetkové unie. 

A nyní přichází nejdůležitější událost z loňského prosince, kterou je bezesporu koupě nového sídla odborového svazu v Praze. 

Mohu potvrdit, že v prosinci jsme společně s prvním místopředsedou odborového svazu Josefem Zelenkou podepsali smlouvu na nákup nemovitosti v Praze. 

Co z toho pro členy vyplývá? 

Do poloviny dubna bychom se měli přestěhovat do nového sídla, jehož budeme vlastníkem. Ve stejné době také řešíme prodej hotelu Harmonie 2 v Luhačovicích. Poslední verze kupní smlouvy na Harmonii bude předložena ke schválení mimořádnému sněmu odborového svazu, který se pravděpodobně uskuteční ještě v lednu. V dubnu proběhne řádný sněm odborového svazu. Čeká nás při tom rovněž stěhování do nového sídla. Pro zaměstnance svazu to bude bezesporu velice náročné období. 

Proč kupujete nové sídlo, když nájemní smlouva o pobytu v domě Radost platí ještě několik let? Nejedná se o plýtvání svazovými prostředky? 

Jak známo, majetková unie prodala Dům odborových svazů v Praze novému majiteli a uzavřela s ním nájemní smlouvu, která obsahuje zafixovanou výši nájemného do roku 2025. Poté bude třeba s majitelem vyjednat a podepsat novou smlouvu, tentokrát o tržním nájemném. Ve smlouvě ale nemohly být zafixovány poplatky za služby, které majitel budovy Radost každoročně zdražuje. Odborový svaz musí platit každý rok velké peníze za pronájem kanceláří a poskytované služby. To byl hlavní důvod, proč jsme rozhodli o koupi vlastního sídla. V konečném důsledku odborový svaz ušetří. Rovněž poloha nového sídla v ulici Ke Kohinooru je dobře dostupná, asi půl hodiny tramvají z Hlavního nádraží v Praze. Nové sídlo má k dispozici i osm parkovacích míst. 

Které události očekáváte v letošním roce? 

Rok 2022 bude pro těžební firmy, elektrárny, teplárny a jejich zaměstnance velmi náročný, především kvůli takzvanému Zelenému údělu (Green Deal — pozn. red.) Evropské unie a stále se zdražujícím emisním povolenkám, o jejichž ceně na burze rozhodují spekulanti. Evropská komise šílí a navrhuje další „zelené“ nesmysly, jako konec spalovacích motorů a přechod na elektromobily, uzavření uhelných a jaderných elektráren, konec používání plynu na vytápění domů a další nereálné plány. Mají jediný efekt: raketově rostoucí ceny za elektřinu, plyn a teplo. Nová koaliční vláda by se k tomu měla postavit čelem a jednat v zájmu České republiky a jejích obyvatel, nikoliv v zájmu Evropské komise a Evropského parlamentu. Záměr nové vlády zvýšit sociálních dávky ale neřeší podstatu problému. Do chudoby mohou spadnout i lidé střední třídy, tedy zaměstnanci, kteří mají vyšší výdělky a přispívají do systému vyššími částkami. V tomto roce zřejmě dojde k ukončení těžby ve společnosti OKD, která stále zaměstnává tisíce kmenových zaměstnanců a poskytuje práci lidem z dodavatelských firem. I to je důsledek zeleného šílenství. Neschopnost firem platit za předražené emisní povolenky může mít za následek růst nezaměstnanosti, zejména v některých regionech. 

Jak do vaší činnosti zasahuje koronavirová krize? 

Covid nám stále komplikuje život. Před opětovným onemocněním nechrání ani vakcinace. Přesvědčil jsem se o tom na radě Sdružení hornických odborů OKD. Jednání bylo ohroženo, protože předsedu a místopředsedu sdružení zasáhnul covid-19 a museli na nemocenskou, přestože byli předtím proti této nemoci očkováni. 

Nakonec jste se ale sešli. Můžete přiblížit výsledky jednání? 

Informoval jsem kolegy v Ostravě o dění v odborovém svazu a načerpal nové informace, například o vyjednávání dodatku kolektivní smlouvy OKD. Odborům se podařilo dojednat čtyřprocentní mzdový růst do tarifů, čtvrtletní výkonnostní odměny a další požitky, za což zaslouží uznání. Uznání zaslouží rovněž odbory v Sokolovské uhelné, které vyjednaly pro zaměstnance rovněž růst mezd do tarifů, sociální program a další požitky. 

Jaké přání máte do nového roku? 

Aby se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce zmíněné prodeje a nákupy nemovitostí, jakož i přípravu a průběh dvou sněmů odborového svazu, a abychom měli dostatek sil a schopností řešit další výzvy, které před námi stojí. Odborový svaz, pražské pracoviště, bude mimořádné úkoly letos zvládat ve stejném personálním obsazení. Přeji všem kolegům především pevné zdraví, nebo alespoň mírný průběh covidové nákazy. 

  • Zdroj: OS PHGN