V Opavě bylo oceněno dvanáct „Bezpečných podniků“

Dvanácti společnostem bylo 31. května v Knihovně Petra Bezruče v Opavě předáno prestižní osvědčení Bezpečný podnik. Pro oceněné firmy je to potvrzení, že pro bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců dělají více, než jim nařizuje zákon, a vytvářejí jim skutečně bezpečné pracovní prostředí.
 
Všechny oceněné firmy osvědčení Bezpečný podnik obhájily z minula, některé opakovaně. Tři ze společností získaly toto ocenění posedmé a úplným premiantem jsou Teplárny Brno, a.s., jež jsou „Bezpečným podnikem“ už poosmé.

Slavnostní předávání se v Opavě uskutečnilo opět po dvouleté přestávce způsobené pandemií covid-19. Zástupci celkem dvanácti společností přijali osvědčení Bezpečný podnik z rukou náměstkyně pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Dany Roučkové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna. Získání osvědčení je začátkem nepřetržitého procesu, který od managementu společnosti vyžaduje, aby při řízení firmy vždy zohledňoval požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů práce.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 72 společností (s dohromady 49 tisíci zaměstnanci), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 31. 5. 2022 získaly osvědčení Bezpečný podnik následující firmy:

 • BD SENSORS s.r.o. se sídlem v Buchlovicích
 • Dormer Pramet s.r.o. se sídlem v Šumperku
 • ELLA-CS, s.r.o. se sídlem v Hradci Králové
 • Energotrans, a.s. se sídlem v Praze
 • Isolit-Bravo, spol. s r.o. se sídlem v Jablonném nad Orlicí
 • MIKROP ČEBÍN a.s. se sídlem v Čebíně
 • SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. se sídlem v Opavě
 • TAMEH Czech s.r.o. se sídlem v Ostravě
 • Teplárny Brno, a.s. se sídlem v Brně
 • Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., provozy Třinec a Staré Město u Uherského Hradiště se sídlem v Třinci
 • ZF Staňkov s.r.o. se sídlem ve Staňkově

Jedním z požadavků programu je neustále zlepšování, které pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto hodlá MPSV i SÚIP program Bezpečný podnik podporovat i nadále.

O programu Bezpečný podnik

Cílem programu Bezpečný podnik je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků tohoto programu je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení Bezpečný podnik. Program Bezpečný podnik je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na http://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

 • Zdroj: Státní úřad inspekce práce