V Praze proběhne druhý ročník 5G Security Conference

V Praze se ve dnech 5.-6. května 2020 uskuteční již druhý ročník konference o bezpečnosti sítí 5. generace s názvem Prague 5G Security Conference. Ve spolupráci s Úřadem vlády ČR ji opět pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Cílem konference tentokrát bude přinést konkrétní řešení bezpečnostních problémů sítí 5G, které pojmenovala loňská stejnojmenná konference.

Loňský ročník této celosvětové konference vyústil vyhlášením tzv. Pražských návrhů, které pomohly etablovat princip hodnocení rizikovosti dodavatelů komponent sítí 5. generace včetně zařazení tzv. netechnických principů, jako je například důvěra v daného dodavatele. Tyto principy se následně plně promítly i do tzv. 5G security toolbox, který přijaly členské státy EU a který platí na úrovni celé EU. Jde o sadu opatření pro zmírnění rizik při budování sítí 5. generace.

Cílem letošního ročníku bude etablovat nástroje a řešení, která se podařilo prosadit v rámci EU, i u partnerů ze třetích zemí, jako je například Austrálie, Japonsko, Jižní Korea či Spojené státy americké. Výsledkem konference bude zpřístupnění tzv. Prague 5G Repository. Pujde o sadu opatření, která mohou být přijata či uzpůsobena pro specifické podmínky kdekoli na světě a která budou přispívat ke zmírňování rizik plynoucích z výstavby sítí 5G.

Českým příspěvkem do této sady bude kromě zmíněného 5G security toolbox, při jehož projednávání a přípravě v EU sehrálo Česko zásadní roli, také systém komplexní analýzy rizik, který vyvinul a používá NÚKIB. Jde o metodiku, která může být použita kteroukoli soukromou nebo veřejnou organizací pro posouzení rizik spojených s provozem kritických informačních systémů. Součástí bude také případová studie využití této metodiky při budování sítí 5G. Česká republika je připravena sdílet toto know how se svými zahraničními partnery.

Konference se uskuteční 5.-6. května v prostorách Národního muzea v Praze.

Seznam účastníků, diskutovaných témat a informace pro média budou upřesněny během března.