V radách zdravotních pojišťoven by měli být firmy i zaměstnanci

Svaz průmyslu a dopravy ČR před jednáním zdravotního výboru 5. února vybízí poslance, aby podpořili pozměňovací návrh novely zákona, který upravuje volby do správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Ten stanoví, že zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů by měli obsadit po jedné třetině křesel ve správních i dozorčích radách zaměstnaneckých pojišťoven. Nový návrh by měl zabránit politizaci zdravotnictví.

Pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského (ANO), který schválil Zdravotní výbor PS ČR na konci loňského roku, vyvolal vlnu rozhořčení mezi zástupci zaměstnavatelů i odborů. Návrh, který vede k politizaci zdravotnictví, ruší zastoupení pojištěnců ve správních a dozorčích radách zaměstnaneckých pojišťoven. Nově by měla jednu třetinu jejich členů jmenovat vláda a dvě třetiny volit poslanecká sněmovna.

Po intenzivních jednáních připravilo ministerstvo zdravotnictví se souhlasem předsedy vlády Andreje Babiše další pozměňovací návrh. Ten reflektuje principy tripartity a otevírá cestu pro zaměstnance a zaměstnavatele, aby obsadili stejným dílem po jedné třetině křesel ve správních i dozorčích radách zaměstnaneckých pojišťoven.

„Věříme, že členové zdravotního výboru Poslanecké sněmovny schválí pozměňovací návrh, který nejen reflektuje zažité tripartitní uspořádání ve společnosti, ale také se těší široké politické podpoře,“ říká Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského kromě velkého nesouhlasu sociálních partnerů odporuje ústavním principům. Konkrétně principu dělby moci zákonodárné, výkonné a soudní. Mimo jiné narušuje i dodržování zvyklostí a dohod, protože nad původním ministerským návrhem panovala shoda i ve vládě.

kategorie Tiskové zprávy