V roce 2019 opět ubylo firem využívajících odpočty na VaV

Sestupný trend počtu firem využívající daňové odpočty na výzkum a vývoj nezastavily dosud ani legislativní změny iniciované Svazem, které ale platí až od dubna roku 2019, a tak je pro jejich hodnocení brzy. Naopak výše nepřímé podpory výzkumu a vývoje opět zaznamenala rekord.

Uplatněný odečet výdajů na realizaci projektů VaV z daně z příjmu soukromých firem dosáhl nového maxima ve výši 14,4 mld. Kč. Při 19% sazbě daně právnických osob tak firmy ušetřily 2,7 mld. Kč, jak vyplývá z nedávno zveřejněných dat Českého statistického úřadu za rok 2019. Nepřímá podpora tvoří jednu třetinu celkové veřejné podpory na VaV ve firmách. Tentokrát byly hlavním tahounem velké zahraniční firmy, které si tak snížily daň o 1,7 mld. Kč, což je o 226 mil. Kč více než v předešlém roce. Domácí malé a střední podniky zaznamenaly také navýšení uspořené částky, ač v mnohem menší míře. Ostatní kategorie zaznamenaly propad.

O oblíbenosti tohoto nepřímého nástroje státu v podpoře VaV vypovídají údaje o počtu firem, které uplatnily odečet. Zde nastal propad úplně u všech kategorií. Od roku 2015 poklesl tento údaj o 366 soukromých podniků na 940, což meziročně činí o 100 podniků méně.

„V roce 2019 se firmy seznamovaly s novými podmínkami. Bohužel následující rok 2020 bude zase ovlivněn pandemií covid. Změna trendu tak nemusí ukázat ani čísla v příštím roce. Na vládu tak apelujeme, aby daňovým odpočtům na VaV, ale také přímým dotačním nástrojům věnovala zvýšenou pozornost a podporu, jinak se to může negativně projevit v dlouhodobé konkurenceschopnosti firem,“ uvádí ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek. Právě konkurenceschopnost by měla být dle SP ČR hlavním aspektem v přístupu státu a jeho úřadů, pokud chce naplňovat Inovační strategii ČR 2030.

Z dat vyplývá, že podporu využívají nejčastěji střední domácí podniky. Velké podniky nejčastěji ušetří 1 až 10 mil. Kč, malé a střední podniky zase částku do 1 mil. Kč.

Z odvětvového hlediska vévodí zpracovatelský průmysl následovaný s odstupem firmami zabývajícími se informačními a komunikačními činnostmi. Ve zpracovatelském průmyslu odpočty nejčastěji využívají strojírenské firmy, a to v počtu 120 firem, následované výrobou kovových konstrukcí a výrobků (75), elektrotechnickým (63) a elektronickým průmyslem (54). Co se týče výše úspory, automobilový průmysl se 795 mil. Kč představuje jasného lídra. S 272 mil. Kč následuje strojírenský průmysl, který si po roce vyměnil pozici s elektrotechnickým průmyslem. Dramatický propad nastal ve výrobě ostatních dopravních prostředků, kde se snížila meziročně nepřímá podpora o 217 % na 68 mil. Kč.

Kromě Libereckého, Jihočeského, Ústeckého a Karlovarského kraje ve všech ostatních došlo k poklesu počtu firem uplatňující odpočet. Co se týče výše úspor, výrazný nárůst zaznamenala Praha následovaná Středočeským krajem, kde snížená daň dosáhla 33 % resp. 28 % z celkové částky za ČR. Větší nárůst zaznamenal také Liberecký kraj, který tak předstihl ten Jihomoravský. Naopak dramatický pokles byl v Plzeňském kraji, mírnější byl v Moravskoslezském kraji.

Daňové pobídky a úlevy na VaV nabízí 22 zemí EU a nečiní tak jen 8 zemí OECD. Nejvyšší podíl nepřímé veřejné podpory VaV ve vztahu k HDP z vybraných zemí OECD byl dosažen ve Francii následované Velkou Británií a Rakouskem. Česká republika se nachází na úrovni Maďarska. Při přepočtu na eura ušetřily v roce 2018 soukromé podniky v ČR díky daňové podpoře VaV sedmkrát méně než v sousedním Rakousku.

  • Všechna související data za rok 2019 naleznete zde.
kategorie Z hospodářské politiky