V září byla míra nezaměstnanosti 2,7 %

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v září 74,8 % a oproti září 2020 se zvýšila o 0,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,5 %, míra zaměstnanosti žen 67,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,0 %, ve věku 30–49 let 87,4 % a ve skupině osob 50–64letých 77,9 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v září letošního roku 2,7 % a meziročně se snížila o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,3 %, míra nezaměstnanosti žen 3,1 %.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,8 % a proti září 2020 se zvýšila o 0,4 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,4 procentního bodu.

S odstupem lze zhodnotit, že počty lidí hledajících zaměstnání byly nejvyšší v březnu tohoto roku, a od té doby nezaměstnanost klesá. Zrcadlově stoupá počet pracujících, který se v září přiblížil předcovidovým hodnotám,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v září 2021 u 15–74letých v České republice činila 2,6 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

  • Zdroj: Český statistický úřad