Václav Cílek je nositelem Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020

Václav Cílek je nositelem Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020, 13. října 2020.
Václav Cílek je nositelem Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020, 13. října 2020.
Cena předsedy RVVI je už pátým rokem udělována význačným osobnostem za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V roce letošním ocenění získal geolog a klimatolog Václav Cílek. Ocenění předal v zastoupení předsedy vlády Andreje Babiše vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Slavnostní akt se odehrál v úterý 13. října v Hrzánském paláci v úzkém kruhu zástupců akademické obce v čele s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou a předsednictvem Rady.

Ocenění je udělováno jedenkrát ročně vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a průkopníkům, kteří popularizují poznání, publikují k tématům vědy a techniky a předávají své poznatky o vědeckých výsledcích nejširší veřejnosti.

S cenou je spojeno finanční ocenění v aktuální výši 350 tisíc korun.

Držitelem Ceny se v roce 2020 stal geolog, klimatolog, esejista a filozof Václav Cílek, který se věnuje popularizaci vědy neúnavně od 90. let 20. století. Ve svém obsáhlém díle usiluje propojovat humanitní a přírodovědní obory a obecně rozšiřovat způsoby, jakými uvažujeme o světě.

Vicepremiér Havlíček zdůraznil, že nominace Václava Cílka na ocenění byla v letošním roce jednoznačná. „Právě současnost nám ukazuje, že musíme vědce oceňovat, zavčas jim poděkovat a chovat k nim respekt a pokoru. Je to nejen vizitka kultury země, ale i jasný signál, že v oblasti vědy a výzkumu víme, co chceme a o koho se můžeme opřít. Každý jedinec, který dnes přidává ruku k dílu k tomu, co nazýváme vědou, si zaslouží uznání. Václav Cílek zaslouží výrazně více, je autorem nebo spoluautorem více než 50 publikací, je velkým popularizátorem, odborníkem, který dokonce zavádí nové termíny do české vědy. Doktor Cílek je člověk pohlcený vášní ve své profesi,“stvrdil ve své řeči Karel Havlíček, který zároveň zastává pozici místopředsedy RVVI.

Václav Cílek je primárně geolog, vědec, působí dlouhou dobu v Akademii věd, mnoho let byl také ředitelem Geologického ústavu, a k tomuto všemu přidává humanitní a společenskovědní aspekty z Univerzity Karlovy a zapáleně učí. Je možná historicky jediným geologem, který působil na Akademii výtvarných umění nebo dokonce v ekonomickém ústavu CERGE. Zabývá se geologií v souvislosti se změnami klimatu, s prostředím, vztahem člověka a české krajiny, přírody a civilizace. Píše nádherné knihy s přesahy k uměnovědným oborům, filozofii, teologii či hudbě. Jeho popularizační aktivita je obrovská, má na kontě obrovské množství rozhlasových a televizních pořadů, sledoval jsem velmi poctivě Podzemní Čechy nebo Tajný život skal. Cena za popularizaci vědy bude v těch nejlepších rukou,“zdůraznil první místopředseda RVVI Petr Dvořák.

RNDr. Václav Cílek, CSc. se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí (různými aspekty environmentální geologie), vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. Na svém kontě má kolem 300 odborných článků, 400 esejů, přes stovku filmových dokumentů, spolupracoval na zhruba padesáti knižních titulech. Podílel se na řadě populárně naučných cyklů České televize, je pravidelným komentátorem pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí… První článek o klimatických změnách napsal už v roce 1988. Publikuje např. ve Vesmíru, v Respektu, Hospodářských novinách, Echo24.  

Do roku 2012 byl Václav Cílek ředitelem Geologického ústavu AV ČR, kde nadále působí jako vedoucí vědecký pracovník. Jeho dalším působištěm je mj. Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd.