Varujeme před šířením podvodných zpráv rozesílaných pod jménem Úřad vlády ČR

Falešné textové zprávy s cílem získat od lidí citlivé údaje se šíří mezi uživateli mobilních zařízení. Odesílatel SMS zpráv se vydává za Úřad vlády ČR a spoléhá na důvěřivost příjemců. Úřad vlády ale žádné zprávy tohoto typu nerozesílá a důrazně varuje před otevíráním a jakoukoliv další interakcí s odkazy ve zprávách obsažených.

Úřad vlády ČR informuje: (jméno uživatele) Dávky a příspěvky na vašem účtu aktivní. Získat: (odkaz).“ Takovou formu má podvodná textová zpráva, jejíž odesílatel se vydává za Úřad vlády ČR a snaží se od uživatelů získat citlivé údaje. Úřad vlády ČR žádné podobné SMS zprávy nerozesílá a důrazně varuje před otevíráním přiložených odkazů.

Pokud obdržíte podobnou SMS zprávu, je zapotřebí být obezřetný a v žádném případě nezadávat jakékoli osobní údaje, které by mohl podvodník zneužít, na weby, u nichž si nejste jisti jejich původem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň upozornilo na šíření falešných webu, které se vydávají za Českou správu sociálního zajištění (ČSSZ). Na podvodné webové stránky se uživatelé dostanou po otevření odkazu, který jim většinou přijde formou SMS. ČSSZ ale tyto formy SMS nikdy nerozesílá a Ministerstvo v této souvislosti vyzývá klienty, aby veškeré stránky ověřovali a nevyplňovali své údaje, pokud si nejsou stoprocentně jisti původem stránky. Jedinou oficiální stránkou ČSSZ jsou webové stránky na adrese www.cssz.cz a dále eportal.cssz.cz.