Více home office a digitalizace

Ještě než loni v březnu sevřela tuzemskou ekonomiku první vlna koronavirové epidemie, byla v Česku až třetina firem, které vůbec nevyužívaly home office. Buď šlo o výrobní firmy, kde musí být lidi v provozu, nebo to náplň práce zaměstnanců neumožňovala. Příchod nemoci Covid-19 ale zajeté pořádky změnil.

Na začátku března 2021 už bylo v České republice až 90 % firem, které umožnily práci z domova všem zaměstnancům, u nichž je to možné. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy. Právě výraznější využívání home office je asi nejviditelnější fenomén, který do oblasti personalistiky a HR přinesla koronavirová krize.

Řada podniků přitom využívala a podporovala práci z domova u svých zaměstnanců už před krizí. „U pozic, kde to povaha práce dovoluje, jsme home office zaváděli už dlouho před Covidem. Pandemie nicméně prověřila jak naše systémy, tak i efektivitu práce z domova,“ potvrzuje Jitka Adámková, Ředitelka divize lidských zdrojů T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Řada firem se ale s home office výrazněji setkala až po příchodu pandemie. Práce z domova se pro některé z nich dokonce mnohdy stala jedinou možností, jak udržet provoz v chodu. Když totiž vláda během pandemie na dlouhé měsíce uzavřela školy, vypadly firmám ze dne na den zaměstnanci, kteří se doma museli starat o své děti. Home office tak byl v mnoha případech řešením, jak skloubit práci a domácí výuku. Firmy ale práci na dálku začaly využívat především jako součást svých hygienických opatření. Home office se pro ně stal jedním z nástrojů, jak omezit kontakty lidí na pracovišti a zamezit tak šíření viru.

TÝM JE TEĎ NUTNÉ UMĚT ŘÍDIT NA DÁLKU

Kvůli masivnímu rozvoji práce z domova se ve firmách pochopitelně změnily i procesy, které jsou pro jejich fungování nezbytné. Manažerům a vedoucím už nestačí umět řídit svůj tým, nově ho musí zvládat ukočírovat i na dálku. „Práce online je přece jenom jiná, než práce v kancelářích. To s sebou nese i vysoké nároky na manažery. Velkou výzvu vidím v tom, abychom udrželi angažovanost zaměstnanců, jejich motivaci a pomohli jim vyrovnat se s tím, že se spolu méně potkávají,“ říká Jitka Adámková, Ředitelka divize lidských zdrojů T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Tím, že se většina mítinků a porad za poslední rok přesunula do online světa, si zaměstnanci zároveň musí zvyšovat i svou digitální gramotnost. Podle oslovených personalistů to přetrvá i do budoucna. „Zvyšování digitálních dovedností bude nezbytné. A nejde jen o to, že většina schůzek, projektů a procesů poběží distančně a bude nutné technicky zvládat související software a aplikace. Důležité bude umět v online světě řídit efektivně sám sebe, komunikovat a spolupracovat s ostatními nebo vést tým,“ říká Josef Lejček, personální ředitel společnosti ČEZ.

Nejen on předpokládá, že firmy budou home office ve velkém využívat i po skončení pandemie. Práce na dálku jim totiž může například ušetřit náklady. „Jsem přesvědčena, že firmy budou využívat home office častěji. Je to jedna z efektivních cest, jak ulehčit společnostem fixní náklad do budoucna. Navíc to firmám umožní větší flexibilitu,“ říká Kateřina Nogolová, personální ředitelka a členka představenstva Vítkovice Steel.

KONČÍ ÉRA JEDEN STŮL, JEDEN ZAMĚSTNANEC

Právě masivní rozvoj home office firmám přináší i další možnosti, jak efektivně naložit s jejich majetkem a prostorem. Tím, že zaměstnanci část týdne pracují z domova, zůstávají jejich pracovní stoly, případně celé kanceláře, po tuto dobu nevyužité. Podniky je tak můžou využít ke sdílení s dalšími zaměstnanci, případně prázdné kanceláře rovnou nabídnout k pronájmu jiným společnostem.

„Protože budete mít v kanceláři průběžně jen polovinu týmu, tak se stane sdílení pracovního stolu běžným modelem. Firmy si nebudou pronajímat dvakrát více kancelářských prostor, než potřebují,“ vysvětluje tento nastupující trend Josef Lejček, personální ředitel společnosti ČEZ. Personalisté předních tuzemských firem navíc předpokládají, že většina podniků zavede u pozic, kde je práce z domova možná, kombinovaný pracovní týden. Část týdne tak bude zaměstnanec přímo na pracovišti a zbylé dny bude pracovat z domova. „O to mají zaměstnanci největší zájem, být stále na home office nechce skoro nikdo z nich,“ dodává Josef Lejček.

PANDEMIE JAKO PŘÍLEŽITOST

Jak už zaznělo, firmy kvůli přibývající práci na dálku výrazně investovaly do digitalizace. Nejen porady a školení, ale i nábory nových zaměstnanců teď probíhají online. Digitalizace je tak jednou z oblastí, které do personalistiky přináší nové možnosti a příležitosti. „Doba covidová prověřila kreativitu, loajalitu a schopnost firem adaptovat se. Umožnila nám semknout kolektivy. To všechno se jistě projeví ve fungování podniků v dalším období. Firmy, které toto náročné období, co ještě zdaleka nekončí, zvládnou a přežijí, budou mnohem silnější,“ odhaduje Ivo Žižka, personální ředitel Třineckých železáren.

I přes negativní dopady koronavirové krize tak firmy můžou ze současné situace vytěžit pozitiva, která jim usnadní jejich budoucí fungování. A nemusí přitom jít jen o bonusy, které jsou na první pohled vidět. „Ne nadarmo se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Zaměstnanci si teď možná budou více vážit své práce. A možná si více budou vážit zaměstnavatelů, kteří se o ně starají a záleží jim na nich. A to není málo,“ myslí si Natálie Linhartová, HR ředitelka Tatra Trucks.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 2Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

Gbelec Ondřej
kategorie Aktuálně