VIDEO: Průmysl 4.0 v praxi – Robot v ocelárně

Třinecké železárny letos instalovaly unikátní robot, který nanáší žáruvzdornou hmotu na stěny mezipánví. Ty jsou součástí zařízení pro plynulé odlévání oceli. Robot zastoupí minimálně dva pracovníky, kteří v těžkých podmínkách tuto práci dříve vykonávali. Navíc zlepšuje přesnost a kvalitu nanášení materiálu. Jde o jedinečný příklad automatizace, který má za cíl především odstranit fyzicky náročnou práci.

Jan Stuchlík
kategorie Z členské základny