VIII. sjezd Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb

Ve dnech 9. a 10. září 2021 se po šesti letech konal VIII. sjezd Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb v hotelu REGIA-SORA v Bratislavě. Slovenský odborový svaz sdružuje zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách. Hlavním posláním svazu je ochrana a obhajoba zákonných práv, potřeb a zájmů svých členů, hlavně v oblasti mzdové, pracovněprávní, ekonomické a sociální a BOZP.

Sjezd se konal po šesti letech z důvodu stěhování svazu do jiné administrativní budovy a pandemie COVID-19 v loňském roce. Delegáti v úvodu přivítali řadu hostí, mezi nimi i ministra práce, sociálních věcí a rodiny Milana Krajniaka a zástupce zaměstnavatelů.

Na sjezdu vystoupila Mgr. Jana Hnyková se zdravicí Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR:

,,Vážené dámy a vážení pánové, milé kolegyně a milí kolegové!

Dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravila a předala pozdravy od svých kolegyň a kolegů z našeho odborového svazu. Omlouvám paní předsedkyni Dášu Žitníkovou, že se nemohla zúčastnit vašeho sjezdu pro jiné neodkladné pracovní povinnosti.

Naše odborové svazy dlouhodobě spolupracují a pravidelné výměnné setkání vrcholných orgánů napomáhají v naší práci při předávání informací o změnách, které dopadají do sektoru zdravotnictví a sociálních služeb. Za naše společná setkání jsem moc ráda a vždy se na ně moc těším. Současná doba, kterou ovlivnila pandemie COVID-19, omezila naše setkání, ale věřím, že se znovu potkáme a navážeme na naši spolupráci.

Poslední měsíce náš život výrazně ovlivnila pandemie COVID-19. Největší dopady měla do zdravotnictví a sociálních služeb. Kdybych popisovala poslední měsíce, řekla bych, že pro naše členy ve zdravotnictví a v sociálních službách to byly měsíce neskutečně tvrdé. Náročnost práce, obětavost, a především nasazení našich zdravotníků vedlo k tomu, že jsme to nejhorší zvládli. Uvidíme, co nám přinesou blížící se podzimní měsíce a vývoj této nemoci. Bohužel musím připomenout, že někteří za to zaplatili tím nejcennějším, co mají, svým životem. V České republice to byly životy 80 zdravotníků a 20 zaměstnanců v sociálních službách.

Vy i my jsme měli plné ruce práce na odborech, protože se na nás valila spousta problémů v oblasti nedodržování zákoníku práce, ochrany BOZP, nedostatku ochranných pomůcek, uznání nemoci z povolání a následně i obhajoba mimořádných odměn pro naše zdravotníky, záchranáře a zaměstnance v sociálních službách.

Vy jste dnes zahájili svůj sjezd, kde budete hodnotit svoji činnost, hospodaření, ale budete si také stanovovat programové priority na další období. Nás čekají podzimní konference a celostátní konference v listopadu letošního roku a příští rok sjezd.

Milé kolegyně a kolegové, ze všeho nejdříve vám všem chci popřát pěkné, činorodé a úspěšné dny jednání. Dobrou volbu vedení vašeho odborového svazu.

Těším se na setkání a další spolupráci a zase mezi vás ráda přijedu. Děkuji za pozvání na váš sjezd a za chvíle, které tu mohu strávit s vámi. Mám ráda citáty, protože je v nich ukryta spousta moudrosti, a dovolím si jeden na konec říci. Helen Kellerová: Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli. A o tom všem je naše odborová práce, protože společně jsme silnější.“

Delegáti VIII. sjezdu Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb zvolili do funkce předsedy znovu Mgr. Antona Szalaye a do funkce místopředsedkyně Ing. Danielu Pochybovou a potvrdili výsledky voleb osmi zástupců z jednotlivých krajů za členy výkonného výboru odorového svazu.

Všem zvoleným členům přejeme hodně energie při vyjednáváních a další činnosti.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR