Vítáme schválení volného obchodu s Kanadou

„Dnešní schválení Dohody o volném obchodu s Kanadou tzv. CETA Parlamentem ČR je pro české firmy dobrá zpráva. Z našeho pohledu je klíčové, že díky této dohodě dojde k odstranění administrativních a technických překážek a liberalizaci obchodu se službami, také se modernizuje systém ochrany investic a mechanismus řešení sporů mezi státem a investorem. Dohoda českým firmám navíc zaručuje otevřený a nediskriminační přístup k veřejným zakázkám a přístup na oba trhy,“ komentuje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.