Vítáme snahu EK minimalizovat negativní dopady brexitu

Sdělení o pokroku příprav na vystoupení Británie z EU, který minulý měsíc zveřejnila Evropská komise a jehož plné znění naleznete zde, vyzvalo hospodářské subjekty i občany, aby převzali odpovědnost za svou individuální situaci a do 30. března 2019 učinili všechny možné kroky k minimalizaci dopadu brexitu na svou činnost.

Svaz průmyslu a dopravy ČR si jednoznačně cení náročné práce vyjednavačů EK a princip individuální odpovědnosti dlouhodobě podporuje. Nicméně zároveň se domnívá, že úkolem politických lídrů je dojednat takový odchod Británie z EU, který firmám i občanům poskytne čas na přípravu, dostatečné právní jistoty a minimalizuje negativní dopady.

Sdělení Komise s názvem Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019 shrnuje nejdůležitější dopady dvou hlavních scénářů brexitu – s výstupovou dohodou a bez ní. U první z uvedených možností hovoří Komise o potřebě připravenosti a u druhé o nutnosti nouzového plánování.„Dohoda zůstává naším cílem, výsledky jednání však nelze předvídat“, uvádí Komise. „Soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci musí převzít odpovědnost za svou individuální situaci a do 30. března 2019 vyhodnotit možné dopady scénáře tvrdého brexitu na svůj obchodní model, učinit potřebná ekonomická rozhodnutí a podniknout a finalizovat všechny potřebné administrativní kroky“, uvádí Komise ve svém Sdělení. „I kdyby však dohoda o vystoupení byla ratifikována a dohoda o budoucích vztazích byla úspěšně uzavřena v přechodném období, nebude se jednat o vztahy členského státu a Unie. Evropská rada opakovaně zdůrazňuje, že třetí země nemůže mít stejná práva a požívat stejných výhod jako členský stát.“

Svaz průmyslu a dopravy ČR si je pochopitelně vědom toho, že vztahy členských států EU s Velkou Británií nebudou po brexitu stejné jako dosud. Nicméně přehnané zdůrazňování nové pozice Británie jako tzv. třetí země podle názoru Svazu není adekvátním odrazem situace – Británie bude mít za sebou historii téměř půlstoletí členství v EU a z tohoto hlediska zcela unikátní postavení. Z čistě českého pohledu, i bez ohledu na historii intenzívní spolupráce v rámci EU, nelze pak odhlédnout od tradice vynikajících vazeb mezi Československem a Británií po vzniku ČSR v roce 1918, v průběhu druhé světové války nebo po roce 1989. Z hlediska obchodu je Británie pro ČR čtvrtým nejvýznamnějším exportním trhem (po Německu, Slovensku a Polsku) a desátým největším importním trhem. Podle velikosti obratu vzájemného obchodu je Británie na sedmém místě. Naše země sdílejí podobné názory i na množství politických témat, zvláště uvnitř EU.

Ve Sdělení jsou dále stručně nastíněny úkoly a opatření v oblasti připravenosti podle jednotlivých odvětví: Doprava a letectví (strana 13), Cla (13), Finanční služby (14), Bezpečnost potravin (15), Léčivé přípravky (15), Osobní údaje (16) a Odborné kvalifikace (16). V materiálu se hovoří rovněž o nutných legislativních změnách v souvislosti s brexitem a o tzv. oznámeních, která o přípravě na brexit vydávají jednotlivé útvary Komise (jejich přehled podle odvětví naleznete v této příloze). Dokument přináší informace také o přípravách v oblasti přemístění agentur a subjektů EU z Británie, o databázích a IT systémech a o vnějších vztazích.

SPČR zevrubně sleduje přípravy na brexit ze strany EK, britské administrativy i české vlády. Informujeme firmy o praktických dopadech, vývoji a zjišťujeme a hájíme jejich zájmy. Generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová jednala osobně s britskou premiérkou Mayovou již v listopadu loňského roku. V červenci britská vláda vydala Bílou knihu, která představila možné uspořádání vztahů mezi Británií a EU, směřující k tzv. „měkkému brexitu“. Jsme si vědomi sporných bodů v jednání a oprávněných výhrad EU, ale rámcově jsme dokument podpořili, ve snaze omezit negativní dopady možného brexitu bez dohody. Koncem července pak Svaz ještě jednal o některých částech Bílé knihy s náměstkem britského ministra dopravy, panem Jesse Normanem a s britským velvyslancem v ČR. Šlo především o zachování fungování trhu v oblasti silniční přepravy.

Nedosažení výstupové dohody (tzv. tvrdý brexit), a tím i absence přechodného období od 30.3.2019 do 31.12.2020, by řadě firem i občanů přineslo významné komplikace. Svaz proto jednoznačně podporuje uzavření výstupové dohody mezi EU a Británií a v uplynulých týdnech požádal předsedu vlády ČR i příslušné ministry o podporu pragmatického přístupu k brexitu v rámci Evropské rady a upozadění ideologických aspektů ve vyjednávání. Klíčové bude říjnové jednání Rady.

Situaci budeme nadále sledovat a přinášet Vám svá stanoviska.

Olga Rozsívalová 
kategorie EU infoservis