Vítáme zvýšení kompenzace pro firmy s 50 % zaměstnanců OZP

„Vítáme, že v souladu se závěry tripartity dochází ke zvýšení kompenzace skokového zvyšování minimální mzdy u firem, které mezi zaměstnanci mají minimálně 50 % zdravotně postižených. Právě v podmínkách tzv. chráněného trhu práce totiž může podobné navyšování minimální mzdy negativně ovlivnit nabídku a množství pracovních míst pro zdravotně postižené. Dlouhodobě jsme prosazovali, aby vláda podpořila zaměstnávání těchto osob, tím, že zvýší příspěvek jejich zaměstnavatelům. Kdyby k podobnému navýšení nedocházelo, mohly by mít takové firmy problémy ufinancovat svůj provoz,“  komentuje Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu dopravy ČR.
 
Poslanci přijali návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce, s pozměňovacími návrhy senátu, a bude tak navýšen příspěvek z 10 500  Kč na 12 000 Kč. Tím dojde k narovnání dotace na chráněné pracovní místo s ohledem na zvýšení minimální mzdy.  
Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy