Vítězství rozumu v obchodní politice?

Včera (25. 7.) došlo ke schůzce předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera a prezidenta USA Donalda Trumpa, jejímž výsledkem je ujednání, že obě strany budou směřovat k dohodě o zrušení cel u průmyslových výrobků. Dále se EU a USA zdrží vytváření netarifních bariér a nedovolených veřejných podpor firmám (jednání se týkala průmyslu s výjimkou automobilů). Obě strany se shodly na potřebě reformovat WTO. Ani jedna ze stran nebude nyní zavádět nová tarifní opatření a pokusí se vyřešit problém již uvalených cel na ocel a hliník a následných protiopatření EU. 

„Zdá se, že rozum má nakročeno k vítězství. Oceňujeme úsilí předsedy Junckera a komisařky Malmströmové. Deeskalace obchodního sporu mezi EU a USA je naprosto zásadní. Věříme, že toto jednání je jejím začátkem,“ dodal k výsledkům schůzky ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR Lukáš Martin.

„To, že se jednání netýkala automobilů, je vlastně dobrou zprávou. Pokud nebudou uvalena hrozící nová cla až 25 % a zůstane u autoprůmyslu zachován status quo, bude to v dané situaci v podstatě vítězství,“ upřesnil zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů SP ČR Pavel Fára.

Jako zástupci podnikatelské komunity jsme připraveni spolupracovat a pomáhat v hledání konstruktivních řešení pro férový obchod bez zbytečných bariér. Oceňujeme závazek, že se obě strany budou podílet na reformě Světové obchodní organizace (WTO), kterou je třeba posílit a vybavit tak, aby plnila svou roli v realitě dnešního obchodního světa. Oslabování systému mezinárodních pravidel by bylo špatnou volbou a neprospělo by nakonec nikomu.

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika