Vláda B. Sobotky schválila další tři miliardy na řešení ekologických škod po hnědouhelných dolech, leteckou záchranku plně převezme stát

Před jednáním vlády na zámku Lednice, 4. září 2017.
Před jednáním vlády na zámku Lednice, 4. září 2017.

Vláda Bohuslava Sobotky v pondělí 4. září 2017 na výjezdním zasedání na Státním zámku Lednice schválila navýšení finančních prostředků na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji. Odsouhlasila také návrh ministra zdravotnictví, aby leteckou záchrannou službu po roce 2020 plně zabezpečil stát, a rozhodla věnovat 300 000 EUR na dostavbu krajské školy v chorvatském Daruvaru.

 

 

Na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji dá stát z rozhodnutí kabinetu nově 18 miliard korun namísto dosavadních 15 miliard. Navýšení o tři miliardy označilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je koordinátorem postupu asanačních prací, za nezbytné pro dokončení zahájených projektů. Hlavními argumenty ministerstva byly skutečnost, že původně alokovaných 15 miliard, o němž rozhodla vláda v roce 2002, nezohlednilo skutečnou potřebu finančních prostředků na rekultivaci a revitalizaci území, která přesahovala 20 mld. Kč. Mezitím se také zvýšila sazba DPH z původních pěti na současných 21 procent. Rozhodnutí navýšit finanční prostředky o tři miliardy, které budou uvolněny v následujících letech, pomůže dokončit běžící projekty, a tím zvýšit atraktivitu území pro investory a stabilizovat postižené regiony.

Leteckou záchranku převezme stát

Vláda odsouhlasila návrh Ministerstva zdravotnictví na zásadní koncepční změnu v zajišťování letecké záchranné služby. Tu dosud kromě Policie ČR a Armády ČR zajišťují i soukromé firmy. Ministr Miloslav Ludvík navrhl, aby po roce 2020, kdy vyprší stávající smlouvy, tuto životně důležitou službu už zajišťoval pouze stát. Soukromé provozovatele na osmi stávajících základnách má nahradit nově zřízený státní podnik. Stát by měl v následujících letech nakoupit 10 záchranářských vrtulníků a vybavení základen za cca 1,6 miliardy korun. Za to však bude mít jistotu dlouhodobého fungování LZS bez nutnosti opakovaného zadávání veřejných zakázek, vyšší flexibility případných změn v rozsahu služby i dlouhodobé perspektivy rozvoje letecké záchranné služby v ČR. Ministr Ludvík předloží vládě do konce roku konkrétní harmonogram kroků. Podrobnosti na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Dar českým krajanům v Chorvatsku

Vláda Bohuslava Sobotky schválila také poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatské republice na dostavbu základní školy J. A. Komenského v Daruvaru, který je centrem české komunity v Chorvatsku. Krajanský spolek obdrží od české vlády 300 000 EUR, což je stejná suma, jakou do výstavby školského zařízení pro děti českých krajanů investuje i vláda Chorvatské republiky. Dostavba základní školy J. A. Komenského v Daruvaru umožní využít nově získané prostory pro potřeby mateřské školy, zřízení vlastních jeslí a rozšíření stávajících prostor pro výuku a zázemí školy. Peníze budou uvolněny z vládní rozpočtové rezervy.

Podpora alternativních zdrojů energie

Kabinet Bohuslava Sobotky rovněž odsouhlasil postup aplikace závazků uvedených v rozhodnutích Evropské komise o slučitelnosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s vnitřním trhem Evropské unie. Naplňování závazku kontroly přiměřenosti podpory bude provedeno především prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, společnosti OTE, a. s. (operátora trhu) a Státní energetické inspekce. Vláda v této souvislosti uložila ministru průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi, aby do konce roku předložil návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie.

Kompletní výsledky jednání najdete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-4–zari-2017-159508/.