Vláda chce prodloužit zrušení povinnosti používat EET do konce roku 2022 a vyplatit kompenzační bonus pro drobné živnostníky

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 16. října 2020
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 16. října 2020
Až do konce roku 2022 by nemuseli podnikatelé evidovat tržby prostřednictvím elektronické evidence tržeb. Jako jedno z opatření na podporu ekonomiky to navrhla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání v pátek 16. října. Schválila také návrh zákona o kompenzačním bonusu pro podnikatele postižené současnými krizovými opatřeními a rozhodla povolat vojáky pro potřeby nově zřízené záložní nemocnice v Praze-Letňanech.

V areálu výstaviště v pražských Letňanech vznikne záložní zdravotnické zařízení s 500 lůžky. Jeho zřízení za pomoci vojáků Armády ČR schválila vláda Andreje Babiše. Nemocniční lůžka zajistí Správa státních hmotných rezerv, armáda pomůže s jejím vybudováním, vybavením i personálním obsazením. Nemocnice bude aktivována v případě potřeby a bude sloužit lehčím případům. Disponovat ale bude i deseti lůžky s ventilací.

Vláda zároveň uložila Správě státních hmotných rezerv, aby vytvořila dostatečné pohotovostní zásoby zdravotnických lůžek pro intenzivní i běžnou péči a plicních ventilátorů. Ve státních rezervách by mělo být 1 500 lůžek pro standardní péči, 500 lůžek vhodných pro intenzivní péči a 500 plicních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci. Na nákup těchto zdravotnických prostředků vláda uvolnila více než 400 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy.

Kabinet se zabýval také několika legislativními návrhy, které chce co nejrychleji prosadit v Parlamentu na pomoc subjektům postiženým dopady nových vládních nařízení. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Podpora tentokrát nebude plošná, drobní živnostníci z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za kalendářní den od 5. října do 4. listopadu 2020. Více informací na Ministerstvu financí.

Vláda Parlamentu předloží také návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit zrušení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022. Zrušení by se týkalo všech vln EET, podnikatelům by stejně jako teď zůstala povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby poplatník předešel jejich zneužití, a v období dalších tří měsíců v rozsahu evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení. Novelu zákona je třeba schválit ještě v letošním roce, proto chce vláda použít institut legislativní nouze. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda schválila také další podpůrné dotační programy pro české podnikatele a firmy. Osoby samostatně výdělečně činné budou moci, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby. Podpora z programu Ošetřovné II pro OSVČ je dále určena pro OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost). Činit bude 400 korun na den a Ministerstvo průmyslu a obchodu na tento program vyčlení ze svého rozpočtu 200 milionů korun. Více na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Ministři odsouhlasili také záměr dotačního programu pro oblast potravinářství. Program Agrocovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že podpora se bude týkat zhruba 8 500 až 10 000 subjektů, a na program chce vyhradit tři miliardy korun. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství .

Pokračovat bude i záruční program Covid III. Na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit časovou platnost Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19 vláda rozhodla o prodloužení národního záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojové banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vláda se zabývala také několika novými krizovými opatřeními. Rozhodla o dočasném zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, o prodloužení platnosti lékařských posudků a o zákazu návštěv obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve výkonu trestu a chovanců v zabezpečovací detenci. Zákaz začne platit od 23. října. Pracovní povinnost studentů budou moci nově využít všechna lůžková nemocniční zařízení. Vláda totiž na návrh ministra zdravotnictví zrevidovala původní krizové opatření, když zrušila seznam vybraných poskytovatelů zdravotních služeb.

Další krizové opatření má umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit do pomoci koronavirovou krizí postižených subjektům. Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-16–rijna-2020-184266/.