Vláda chce usnadnit zákazníkům změnu mobilního operátora, navrhuje i upravit pravidla pro klasické a alternativní taxislužby

Tisková konference po jednání vlády ve středu 27. února 2019.
Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 27. února 2019 schválila návrh novely zákona o elektronických komunikacích, která má za cíl zjednodušit a zlevnit lidem přechod od jednoho mobilního operátora k jinému. Navrhne také Parlamentu novelu zákona o silniční dopravě, která zmírňuje podmínky pro provozování klasické taxislužby, a naopak zavádí nové povinnosti pro provozovatele alternativních taxislužeb.

Novelou zákona o elektronických komunikacích vláda reaguje na stížnosti zákazníků mobilních operátorů na příliš vysoké ceny služeb, především datových. Cílem novely je zjednodušit, a především zlevnit zákazníkovi přechod od jednoho operátora k druhému. Premiér Andrej Babiš chce především zkrátit dobu přenesení čísla z dnešních deseti dní na dva dny. Lhůta začne běžet od okamžiku, kdy zákazník vypoví smlouvu a podá u operátora žádost o přenesení telefonního čísla. Další novinkou by mělo být, že změnit operátora půjde i bez nutnosti původního operátora kontaktovat. Vláda navrhuje také snížení zákonem stanoveného stropu výše úhrady v případě ukončování smlouvy uzavřené na dobu určitou z 20 % zbývajících paušálů nově na 0 % po 3 měsících trvání smlouvy, pokud nebude se svými podmínkami zákazník spokojen.

„Věřím, že tento návrh bude ve sněmovně bohatě diskutován. Myslím, že je potřeba to řešit už zásadním způsobem, a já budu s operátory o těchto návrzích jednat, protože není možné, abychom nadále přešlapovali na místě. Už na jednáních v minulosti jsme apelovali na operátory, aby zlevnili data. Oni argumentují, že mají nějaké ceníkové ceny a v reálu že je to nižší, ale jsou tam stále velké rezervy,“ konstatoval premiér Babiš s tím, že při projednávání ve sněmovně věří v širokou podporu dalších politických subjektů.

„Budeme samozřejmě nadále vyjednávat a připravovat vstup čtvrtého operátora. Tam je velice důležité, jak ČTÚ nastaví podmínky. My jsme to na vládě diskutovali. Je důležité, aby u nás konečně nastalo konkurenční prostředí a aby naši občané nemuseli kupovat předražená data. Určitě se budeme této problematice i nadále intenzivně věnovat,“ dodal premiér Babiš.

Novela zákona o silniční dopravě, jejíž návrh vláda také schválila, řeší především problematiku taxislužby. Kabinet chce na jednu stranu zmírnit podmínky pro klasické taxislužby například tím, že navrhuje například zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla, tzn. zaznamenávat stanovený okruh údajů o poskytnutých přepravách a provozování taxislužby na paměťové jednotce taxametru, zrušit povinnost provozovatele taxislužby zajistit, aby bylo vozidlo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby či zrušit povinnost mít vozidlo označeno svítilnou a mít taxametr, pokud řidič využije ke stanovení ceny jízdy mobilní aplikaci. Obce už také nebudou moci nařídit taxikářům prokázat znalost místopisu nebo mít jednotnou barvu či typ vozidel.

Novela řeší také podmínky pro alternativní provozovatele taxislužby. Ti naopak budou mít povinnost zajistit, aby řidiči vozidel taxislužby byli držiteli příslušného oprávnění, aby měli zákazníci jistotu legální a kvalitní služby. Všechna vozidla určená pro taxislužbu budou muset být označena evidenční nálepkou vydanou dopravním úřadem. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Vláda se zabývala také Ujednáním mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti sjednaného výměnou nót ze dne 18. září 1990 a rozhodla o jeho vypovězení. Důvodem je především fakt, že oblast krátkodobých pobytů do 90 dnů dnes řeší do značné míry jednotná evropská legislativa a evropský předpis řešící postavení osob ze třetích zemí se bude vztahovat na občany Velké Británie i po brexitu.

Kompletní výsledky jednání vlády 8. února 2019 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-27–unora-2019-172106/