Vláda chce v příštích letech přijmout dalších 450 hasičů, schválila také koncepci Digitální Česko

Před jednáním vlády v Hrzánském paláci, 3. října 2018.
Před jednáním vlády v Hrzánském paláci, 3. října 2018.
Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 3. října 2018 rozhodla mimo jiné o personálním posílení Hasičského záchranného sboru ČR v příštích třech letech o celkem 450 osob. Odsouhlasila výroční zprávu o hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v loňském roce a přijala tři strategické materiály, které dohromady tvoří koncepci Digitální Česko.

Hasičský záchranný sbor ČR v letech 2019, 2020 a 2021 navýší počty služebních míst vždy o 150 příslušníků. Vláda Andreje Babiše tak rozhodla na návrh Ministerstva vnitra. Navýšení vychází ze strategie Hasičského záchranného sboru, zákonem stanovených požadavků a zjištěných aktuálních potřeb k zabezpečení úkolů, které profesionální hasiči musí plnit na celém území republiky. Současně vláda schválila i adekvátní navýšení prostředků na platy a s nimi souvisejících výdajů a provozních výdajů. Navyšování prostředků bude ve spolupráci s Ministerstvem financí realizováno postupně podle toho, jak reálně budou noví profesionální hasiči přijímáni do služebního poměru.

Ministři také schválili koncepci Digitální Česko. Jedná se o program postavený na třech pilířích – strategických dokumentech: Česko v digitální Evropě, Informační koncepce České republiky a Digitální ekonomika a společnost. První řeší jednotný a proaktivní a inovativní přístup České republiky k problematice digitální agendy na úrovni Evropské unie, druhý je zaměřen na digitalizaci v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni a třetí řeší průřezově problematiku, jejíž části leží mimo přímou gesci veřejné moci, jako jsou například iniciativy Průmysl 4.0, Stavebnictví 4.0, Inovace, výzkum, vývoj 4.0, elektronické zdravotnictví, koncepce SMART Cities atd. Dokument definuje celkem 15 hlavních cílů programu Digitální Česko. Mezi nimi jsou třeba uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy, rozvoj celkového prostředí podporujícího digitální technologie či podpora konektivity a infrastruktury digitální ekonomiky a společnosti.

„Je důležité vědět, že vládní zmocněnec skutečně má pozici, že to řídí, že vlastně rezorty de facto musí jeho řízení respektovat. Myslím si, že na tom je shoda. Digitalizace je pro nás samozřejmě jednou z priorit naší vlády. Chceme, aby naši občané a firmy měli komfort z hlediska styku se státem i v rámci státní správy,“ podotkl premiér Andrej Babiš.

Vláda podpořila také poslanecký návrh na novelu zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze. Skupina poslanců navrhuje s odvoláním na veřejný zájem omezit výši odměny při souběhu funkcí uvolněného člena zastupitelstva územního samosprávného celku s funkcí poslance, senátora či člena vlády. Autoři navrhují, aby územní samosprávný celek při souběhu těchto funkcí poskytoval odměnu jen ve výši 0,4 násobku odměny, která by jinak uvolněnému členovi zastupitelstva územního samosprávného celku náležela.

„Dnes máme z 81 senátorů a z nich 28 senátorů zastává další funkce. Do komunálu nám kandiduje 127 poslanců. My si skutečně myslíme, že lidé, kteří mají dokonce i tři funkce, by neměli brát dva nebo tři platy. V rámci samosprávy by nově měli brát jen 40 procent platu a zbytek by měl zůstat v rozpočtu dané obce nebo města. To, myslím, je velice pozitivní návrh,“ konstatoval předseda vlády.

Kabinet rovněž projednal zprávu o hospodaření veřejného zdravotního pojištění za rok 2017, kterou vláda v souladu se zákonem musí předložit Poslanecké sněmovně. Materiál předložený ministrem zdravotnictví a ministryní financí vychází z auditem ověřených výročních zpráv a účetních závěrek všech činných zdravotních pojišťoven za rok 2017. Hospodaření zdravotních pojišťoven loni skončilo přebytkem ve výši zhruba 9,5 miliardy korun, což je nejlepší výsledek od doby ekonomické krize v roce 2009. Díky výraznému meziročnímu zlepšení hospodaření došlo ke zvýšení finančních zůstatků na bankovních účtech zdravotních pojišťoven o 46,5 % na 30,52 miliardy korun.

„Požádal jsem pana ministra, aby předložil nějakou strategii zdravotních pojišťoven. Náklady na jednoho pojištěnce se navýšily, vývoj je pozitivní, pojišťovny mají rezervy, ale chceme se nějak zabývat tím strategickým – jestli máme skutečně optimální počet pojišťoven, jejich rolí atd.,“ upřesnil premiér Babiš.

Vláda schválila také návrhy na povýšení příslušníků ozbrojených sborů. U příležitosti státního svátku 28. října navrhne prezidentu republiky, aby jmenoval do hodnosti generálporučíka policejního prezidenta generálmajora Tomáše Tuhého a do hodnosti brigádních generálů jmenoval plukovníka Vladimíra Kučeru, ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, plukovníka Tomáše Lercha, ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR a plukovníka Michala Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby.

Kompletní výsledky dnešního jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-3–rijna-2018-168803/.