Vláda mapuje aktuální stav příprav českého předsednictví Radě EU

Vláda je v souladu se svým programovým prohlášením odhodlána uskutečnit na profesionální úrovni české předsednictví Radě EU, které začíná 1. července letošního roku.

V současnosti týmy předsedy vlády Petra Fialy a ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka mapují aktuální stav příprav na předsednictví. Důkladnou analýzou prochází logistické zajištění oficiálních jednání, doprovodného kulturního programu a koncepce komunikace předsednictví. Celkově se v souvislosti s předsednictvím ve druhém pololetí v České republice, v Bruselu a na dalších místech uskuteční na 2000 různých formálních i neformálních jednání.

Vláda zároveň intenzivně pracuje na vymezení svých politických priorit v průběhu předsednictví. Ty musejí být jednak v souladu s dlouhodobými cíli vlády, současně budou provázány s plánovanými aktivitami Francie a Švédska, s nimiž tvoříme tzv. předsednické trio. Společný program tria byl schválen na konci roku 2021.

O stavu příprav bude vláda veřejnost informovat průběžně, úplný přehled všech naplánovaných akcí a politických priorit českého předsednictví bude v souladu se zvyklostmi k dispozici až v červnu 2022.

Součástí příprav na předsednictví je oficiální návštěva ministra Beka v Bruselu 10. ledna 2022. Ten poprvé představí sebe a svůj nejužší tým vybraným zástupcům unijních institucí.