Vláda navrhne prezidentovi Petra Mlsnu na nového předsedu ÚOHS, projednala i plán na zajištění vakcín proti covid-19

Tisková konference po jednání vlády, 23. listopadu 2020
Tisková konference po jednání vlády, 23. listopadu 2020
Novým předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by měl být dosavadní náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Návrh na jeho jmenování na základě výsledku výběrového řízení projednala vláda Andreje Babiše na schůzi v pondělí 23. listopadu 2020.

Pokud prezident republiky JUDr. PhDr. Petra Mlsnu, Ph.D. jmenuje předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nahradí dosavadní náměstek ministra vnitra pro řízení Sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy ve funkci Petra Rafaje, který rezignoval na tuto funkci s účinností ke dni 1. prosince 2020. „Do výběrového řízení se ve stanovené lhůtě přihlásilo jedenáct uchazečů, všichni splnili kvalifikační předpoklady. Jednalo se o kvalitní kandidáty a po provedených pohovorech a individuálním hodnocení byl jako nejvhodnější kandidát vybrán právě pan Mlsna, který v hodnocení získal nejvíce bodů – 86 bodů z možných devadesáti,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš. „My teď požádáme pana prezidenta a předpokládám, že pan prezident s tím vysloví souhlas a nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by mohl nastoupit do funkce 2. prosince,“ doplnil premiér Babiš.

Vláda se zabývala také úpravami platných opatření. Upravila krizové opatření, kterým nařídila pracovní povinnost studentům tak, aby krajští hejtmani a primátor hlavního města Prahy přednostně ukončovali pracovní povinnost studentů posledních ročníků středních škol a vyšších odborných škol. Účelem této změny je, aby se studenti mohli začít připravovat na maturity a závěrečné zkoušky. Druhou změnou je zrušení zákazu pro lůžková zdravotnická zařízení provádět kvůli riziku zahlcení jejich kapacit odkladné operace. I nadále ale platí, že si nemocnice musí udržovat záložní kapacitu pro pacienty s nemocí covid-19, pokud by došlo k jejich nárůstu.

Kabinet rovněž rozhodl o navýšení finančních prostředků na protidrogovou politiku, a to o 68 milionů korun. Vláda tak reaguje na výsledek jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 5. listopadu 2020. Rada konstatovala, že na spolufinancování adiktologických služeb určených osobám se závislostním chováním a osobám závislostním chováním ohroženým chybí kvůli zvýšeným výdajům během pandemie covid-19 43 milionů korun a dalších 25 milionů korun je třeba na zajištění mzdových nákladů, protože na zajištění dostupnosti péče bylo v současné situaci potřeba najmout nové zaměstnance.

Vláda schválila také vyčlenění až 7,493 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy na posílení výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo tyto finanční prostředky spolu s vlastními úsporami využije na úhradu rostoucích mandatorních výdajů na výplatu dávek nemocenského pojištění a podpory v nezaměstnanosti. Obě tyto položky narostly oproti plánovanému rozpočtu především v důsledku pandemie covid-19.

Vláda se také seznámila s informací ministra zdravotnictví o krocích, které ministerstvo podniká k zajištění dostatečného objemu vakcíny proti covid-19. Česká republika má v současné době zajištěny dávky vakcín pro celkem 5,5 milionu osob za 1,8 miliardy korun. Dodávky pro všechny země Evropské unie zajišťuje Evropská komise, která vyjednává se všemi potenciálními výrobci. V současnosti už má Komise uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích s pěti firmami, s dalšími třemi potenciálními výrobci ještě jedná. Česká republika by pak mohla získat dávky pro dalších 10,6 milionu osob za 4,6 miliardy korun.

Členové vlády také během videokonferenčního jednání odsouhlasili navýšení finančního objemu prostředků na služební příjmy příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020 o 54 491 900 korun. Jedná se o peníze na proplacení pohotovostí a přesčasů, které profesionální hasiči odpracovali jako klíčová součást Integrovaného záchranného systému v boji s nemocí covid-19 na základě požadavků Ústředního krizového štábu, vlády, krajů a obcí. Hasiči mimo jiné zajišťovali distribuci ochranných prostředků či vypomáhali v zařízeních sociální péče zasažených koronavirem.

Vláda schválila také návrh novely zákona o spotřebních daních, která má pomoci restauracím, hotelům, bistrům a obdobným zařízením, které prodávají čepované pivo. Vláda navrhne Parlamentu, aby v režimu legislativní nouze schválil prodloužení stávající daňové úlevy, která umožňuje vracení již zdaněného, ale neprodaného piva do daňových skladů, ze současného 31. prosince 2020 na neurčito. Podle Ministerstva financí totiž nelze očekávat, že se situace s pandemií covid-19 zlepší do konce roku natolik, aby umožnila plný provoz těchto provozoven. Pivo jakožto rychle se kazící komodita přitom nelze dlouho skladovat a nemožnost jeho daňového „odpisu“ by restaurace a další provozovny dostala do ještě větších finančních problémů. Zavedení této možnosti na neurčito navíc povede ke zvýšení právní jistoty subjektů a k administrativnímu zjednodušení celého procesu umožnění vracení piva do režimu podmíněného osvobození od daně.

Vláda rovněž změnila dosud platné podmínky použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic. Schválila nové nařízení, které Státnímu fondu podpory investic spravovanému Ministerstvem pro místní rozvoj umožní použít své prostředky i na podporu projektů revitalizace území označovaných jako brownfieldy. Tato území bývalých průmyslových, zemědělských a jiných areálů dnes hyzdí města a obce, které nemají dostatek finančních prostředků na jejich případný výkup a nové využití. Nové nařízení vlády umožní podporu regenerace brownfieldů z prostředků Fondu formou kombinace dotace a úvěru, což by mělo zvýšit motivaci radnic a obecních úřadů tento problém v rozvoji spravovaných území vyřešit.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-23–listopadu-2020-185044/.