Vláda navrhuje změny v organizaci voleb, mají být jednodenní v pátek

Tisková konference po jednání vlády, 1. února 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 1. února 2023.
V senátních a komunálních volbách v roce 2026 by už měly být volební místnosti otevřeny jen jeden den, a to v pátek. Tuto a další změny v organizaci voleb navrhuje vláda Petra Fialy v novele Ústavy a v novém zákoně o správě voleb, jehož podobu ministři a ministryně schválili na jednání ve středu 1. února 2023.

Novela Ústavy České republiky, kterou vláda posílá do Parlamentu, počítá se zavedením stálých volebních obvodů pro volby do Senátu na nejméně 12 let a také se stanovením pevného termínu, v němž se řádné senátní, komunální a obecní volby budou konat. Aby už nedocházelo ke zkracování volebního období senátorů a zastupitelů, měly by se tyto volby konat vždy první celý týden v říjnu. Současně vláda schválila i návrh nového zákona o správě voleb, kterým chce pro všechny typy voleb v České republice stanovit pouze jeden volební den, a to pátek. Navržené změny, které spojují obecná pravidla pro všechny typy voleb do jednoho právního předpisu a počítají s masivní digitalizací celého procesu voleb, budou změnovým zákonem propsány také do jednotlivých volebních zákonů.

„Celkem se jedná o tři legislativní návrhy, které mají za cíl upravit do budoucna volební pravidla tak, aby byly modernější a více odpovídaly evropských standardům,“ vysvětlil předseda vlády Petr Fiala. „Návrhy změn vycházejí z dlouhodobé činnosti pracovní skupiny, kterou tvořili zástupci Ministerstva vnitra a zástupci politických stran zastoupených v Parlamentu,“ podotkl premiér.

Vzniknout má i informační systém správy voleb, jenž bude obsahovat seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj pro sestavování elektronických petic. „Protože součástí nových zákonů je i elektronizace volebního procesu a ta vyžaduje nějakou přípravu, a to přípravu poměrně náročnou, převážná část nového zákona se bude vztahovat až na volby v roce 2026,“ upřesnil premiér Fiala. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda se opět věnovala i problematice výstavby strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně, jehož dominantou by měla být gigafactory automobilky Volkswagen. „Je to velmi důležité pro Českou republiku, respektive je důležité, abychom se snažili, aby gigafactory byla v České republice a podpořili jsme tím proces transformace automobilového průmyslu. Jsem rád, že se daří slaďovat požadavky potenciálního investora i dotčených obcí a kraje. Pokročili jsme v řešení dopravního napojení právě ve spolupráci s obcemi a vláda dnes v této souvislosti jako další krok k tomu, abychom z české strany udělali vše, co je potřeba, a měli šanci tento projekt získat, odsouhlasila nezávazné memorandum o porozumění se společností Volkswagen, které nastaví základní parametry spolupráce,“ řekl předseda vlády.

Dalším krokem k přípravě budoucího podnikatelského parku v Líních u Plzně je také zřízení nové divize pro přípravu podnikatelských ploch v rámci agentury CzechInvest. Nová divize vznikne k 1. březnu 2023 a bude mít na starost zajištění personálního, technického a organizačního zázemí a další přípravné práce na projektu. Dokončí přípravu strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně a naváže vyhledáváním, přípravou a rozvojem dalších, zejména brownfieldových lokalit v Česku, které nejsou přímo rozvíjeny kraji nebo obcemi a mohou být přeměněny na větší území s multifunkčním využitím. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda projednala také informaci ministrů zahraničních věcí a financí, že Česká republika ve dnech 26., respektive 27. ledna 2023 ukončila členství v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce (MBHS) a Mezinárodní investiční bance (MIB). Je to krok, k němuž kabinet Petra Fialy přistoupil po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru loňského roku ve spolupráci s dalšími členskými zeměmi Slovenskem a Polskem. Členství v obou postsovětských institucích s přímým vlivem Moskvy ještě letos ukončí i Rumunsko a Bulharsko. Podrobnosti obsahují tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí a tisková zpráva Ministerstva financí.

Kabinet projednal mimo jiné i osm kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu a schválil i převod administrativní budovy ve Washingtonově ulici v Praze z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Akademie věd ČR. V budově by měl po nezbytné rekonstrukci sídlit Ústav pro jazyk český AV ČR. Ministr vnitra také ústně seznámil členy vlády s tím, že od 5. února skončí režim kontrol na česko-slovenské hranici, který byl zaveden 29. září v reakci na masivní vlnu nelegální migrace přicházející ze Slovenska.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-1-unora-2023-202682/.