Vláda odmítá státním zaměstnancům dorovnat plat o inflaci

 
P R O H L Á Š E N Í
 
Vláda odmítá státním zaměstnancům dorovnat plat o inflaci
 
Ani přes opakované jednání s odborovými svazy nehodlají koaliční strany reflektovat skutečnost, že státní zaměstnanci mají v době bezprecedentní inflace již 2 roky zmražený plat. Poslední návrh pro ně počítá se zvýšením platů o 5%, a to až od ledna příštího roku.
 
Ve státní službě působí zhruba 61 000 státních zaměstnanců, z nichž 75% jsou ženy. Mezi nimi řada samoživitelek a osob pečujících o své blízké. Největší část státních zaměstnanců (zhruba 20 000) je zařazena do 9. platové třídy. Na řadě úřadů jsou již několik let velmi nízké prostředky na osobní příplatky a další nadtarifní složky platu. tedy i ty nejzkušenější a nejvýkonnější zaměstnanci mají plat okolo 27 000 Kč, často i mnohem méně. Není tedy divu, že čím dál více z nich musí žádat o sociální dávky.
 
Práce na řadě úřadů není jednoduchá, zejména v souvislosti s pandemií Covid-19, nárůstem cen energií a válkou na Ukrajině přibyla řada agend a vzrostly počty různých žádostí. Přepážkové pracovnice se setkávají s rostoucí frustrací na straně veřejnosti, protože události posledních let jsou pochopitelně stresující pro všechny. Přesto služby stále fungují. Důchody, rodičovské příspěvky, nemocenská, dávky hmotné nouze, příspěvek na bydlení a řada dalších transferů, bez kterých by výrazná část – možná i většina – lidí v České republice nemohla existovat, je administrována a vyplácena v příslušných lhůtách. Zcela prokazatelnou je rovněž skutečnost, že agresivita žadatelů o dávky, a to jak verbální, tak fyzická vůči zaměstnancům stoupá. Svědčí o tom i známý případ zastřelení státní zaměstnankyně na úřadu práce.
 
Vláda si zřejmě neuvědomuje, jaké dopady by kolaps státní služby znamenal, nebo spoléhá na to, že si takovou situaci státní zaměstnanci nevezmou na svědomí. Zaklíná se nutností digitalizace, která uleví lidem na obou stranách přepážky, ovšem její praktické přínosy jsou stále v nedohlednu. Argument, že zvýšení platů podpoří růst inflace, již byl ekonomy vyvrácen. Dorovnání platů alespoň o část aktuální inflace, jak požadují odbory, by na výdajové straně státního rozpočtu znamenalo ve srovnání s jinými kapitolami relativně malý nárůst. Ten by se navíc dal snadno dorovnat, pokud by vláda začala seriózně uvažovat nad příjmovou stránkou rozpočtu.
 
Důsledky neutěšeného stavu státního rozpočtu, ke kterému navíc ODS zásadně přispěla zrušením superhrubé mzdy, tak v tuto chvíli podle vlády mají nést v podstatě pouze řadové pracovnice zajišťující chod státu za plat hluboko pod celostátním průměrem. Takový přístup je za nás neobhajitelný a dále neudržitelný.
 
 
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda OS SOO
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ