Vláda podpořila návrh změn ošetřovného pro krizové situace

Na základě mimořádného opatření vlády budou pro některé děti plošně uzavřeny školy v důsledku nepříznivé epidemické situace. Délka opatření zpravidla přesáhne standardní dobu výplaty 9 dnů u ošetřovného. Proto včera vláda na svém mimořádném jednání projednala úpravu ošetřovného, která má zajistit rodičům přiměřenou náhradu příjmu po celou dobu, kdy jejich děti nemohou docházet do škol a dalších zařízení pro děti, včetně mateřských škol.
 
„Po dlouhých týdnech vyjednávání s koaličním partnerem se nám konečně podařilo protlačit na jednání vlády návrh o krizovém ošetřovném. Ten máme připravený už od léta, protože jsme počítali se všemi možnými scénáři vývoje pandemické situace. Pokud by školy měly být – nedejbože – zavřené dlouhodobě, budeme výši ošetřovného řešit stejně jako na jaře a budu chtít navýšení. Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi kvůli zavřené škole nebo školce, nemůžeme nechat v nejistotě,že zůstanou bez příjmu,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:
• o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
• o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
• o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 
Vládou schválená úprava ošetřovného prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření. Školy, jiná dětské zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření.
Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
 
Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
 
Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.
Vláda se usnesla, že požádá o projednání návrhu v Parlamentu ČR ve zrychleném řízení ve stavu legislativní nouze.

 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí