Vláda připravila návrh zákona o ochraně oznamovatelů, jmenovala také nového předsedu Národní sportovní agentury

Premiér Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek na tiskové konferenci po jednání vlády, 23. listopadu 2022.
Premiér Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek na tiskové konferenci po jednání vlády, 23. listopadu 2022.
Novým předsedou Národní sportovní agentury se od 1. prosince stane dosavadní předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek. Do funkce po odstupujícím Filipu Neusserovi ho jmenovala vláda Petra Fialy na jednání ve středu 23. listopadu 2022. Schválila také návrh nového zákona o ochraně oznamovatelů či návrh na prohlášení osmi dosavadních kulturních památek za národní kulturní památky.

Vláda Petra Fialy vzala na vědomí rezignaci Filipa Neussera z funkce předsedy Národní sportovní agentury a k 30. listopadu 2022 jej z této funkce odvolala. Současně s účinností od 1. prosince 2022 do funkce předsedy NSA jmenovala Ondřeje Šebka.

„Je to zkušený manažer, který se v oblasti sportu pohybuje celý život, celou profesní kariéru. Má zkušenosti z různých typů sportu a různých sportovních aktivit. V současné době je předsedou úspěšného Českého veslařského svazu. Jsme přesvědčeni, že nový předseda vnese do Národní sportovní agentury potřebné zkušenosti, klid, rozvahu a ji bude spravovat takovým způsobem, aby dobře plnila všechny funkce, které plnit má ve prospěch českého sportu i české společnosti,“ konstatoval premiér Petr Fiala a připomněl vládní slib věnovat se podpoře sportu, změnám ve fungování NSA a nastavení transparentních a předvídatelných podmínek financování sportu a sportovních institucí.

„Jsme si vědomi toho, že sportovního prostředí se dotýkají současné problémy s cenami energií. Proto jsme také prosadili zastropování cen energií i pro sportovní kluby a provozovatele, což jim zaručuje stabilitu a to, že ty rostoucí náklady nějakým způsobem zvládnou. Zvýšili jsme také rozpočet Národní sportovní agentury o dvě miliardy korun na 6,9 miliardy,“ připomněl předseda vlády.

Kabinet projednal také návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který má do českého práva aplikovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) z října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. K uplynutí transpoziční lhůty došlo už 17. prosince 2021 a minulé vládě se tento zákon prosadit nepodařilo. Nový návrh vychází z pravidel vyžadovaných evropskými předpisy, má zajistit ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem práce dozvěděly. Nebude se týkat oznamování přestupků a neřeší ani anonymní podání. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Vláda také na návrh ministra kultury prohlásila osm stávajících kulturních památek za národní kulturní památky. Jedná se o klášter augustiniánů v Pivoni, zámek Jezeří s arboretem, klášter augustiniánů v Roudnici nad Labem, hrad Veveří, klášter augustiniánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, zámek Moravský Krumlov, zámek Rosice u Brna a zámek Plumlov. Více v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Vláda na návrh místopředseda vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj zřídila funkci vládního zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury a do této pozice jmenovala dosavadního ředitele Správy základních registrů Michala Peška. Jeho úkolem bude pracovat na zřízení Digitální a informační agentury. Jmenovala rovněž nového státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství. Od 1. prosince se jím stane dosavadní zástupce státního tajemníka Michal Hutňan.

Ministři a ministryně rozhodli i o vykrytí výdajů souvisejících s ruskou agresí na Ukrajině a jejími dopady na Českou republiku a dalších nezabezpečených výdajů za použití finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Například Ministerstvu obrany bude navýšen rozpočet až o dvě miliardy korun na zajištění financování strategického zpravodajství, Ministerstvo práce a sociálních věcí dostane až 34,334 miliardy na dávky důchodového pojištění, Ministerstvo průmyslu a obchodu získá dalších až 1,31 miliardy pro státní podnik DIAMO na financování útlumu těžby a na zahlazování následků hornické činnosti.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-23-listopadu-2022-201154/.