Vláda připravila strategické priority začleňování uprchlíků z Ukrajiny, do Sněmovny pošle návrh na snížení spotřebních daní z pohonných hmot

Tisková konference po jednání vlády, 13. dubna 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 13. dubna 2022.
Poskytnutí efektivní humanitární pomoci lidem z Ukrajiny, minimalizace negativních dopadů na občany ČR při zachování sociálního smíru, posílení sociální, hodnotové a ekonomické síly ČR a minimalizace nákladů a maximalizace přínosů do ekonomiky jsou hlavními cíli dlouhodobé strategie, která má pomoci zvládnout uprchlickou vlnu z Ukrajiny a ve střednědobém a dlouhodobém horizontu začlenit ukrajinské občany do české společnosti. Strategické priority projednala vláda Petra Fialy na jednání ve středu 13. dubna 2022.

Strategický materiál počítá se třemi scénáři podle vývoje konfliktu na Ukrajině – s rychlou stabilizací, během níž nebude počet uprchlíků do ČR významněji stoupat, s postupnou eskalací konfliktu, kdy by do ČR mohlo uprchnout před válkou půl milionu až 600 000 osob, a extrémní eskalací, která by přiměla k útěku do České republiky až milion ukrajinských občanů. Krizová situace má tři fáze. Tu první, v níž jde o zajištění bezpečí a základních životních potřeb, už Česká republika skvěle zvládla. Druhá, při které se uprchlíci budou adaptovat na život v nové zemi, bude trvat až půl roku a poté by nastala třetí fáze trvající další půlrok, která kromě plné integrace počítá i s postupným návratem Ukrajinců do vlasti a s pomocí s obnovou jejich ruskou agresí zničené země.

„S tím souvisí i několik rozhodnutí. Zřízení funkce národního koordinátora, který bude pracovat na strategické koncepci a povede tu strategickou skupinu. Národním koordinátorem bude dočasně první a ministr vnitra Vít Rakušan, který už stojí v čele Ústředního krizového štábu,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala. Vláda současně zřídila i pozici koordinátora pro zajištění finanční podpory z rozpočtu EU, jímž bude ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, a koordinátora strategické komunikace, kterým byl jmenován zmocněnec pro boj s dezinformacemi Michal Klíma.

„Materiál, který dnes vláda schválila, nabídneme veřejnosti k diskusi. Je to otevřený materiál. Teď se k němu budou vyjadřovat představitelé opozice, budou se k němu vyjadřovat hlavně představitelé neziskového sektoru, organizací, které se zabývají pomocí uprchlíkům, mají s tím zkušenosti, a my jsme připraveni tento materiál na základě jejich podnětů upravit a teprve potom vznikne ta skutečná, definitivní strategie, podle které budeme postupovat,“ upřesnil předseda vlády. Více o strategickém materiálu naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Se zvládnutím masivní uprchlické vlny má pomoci i IT infrastruktura pro sdílení údajů potřebných pro realizaci humanitární pomoci a dalších opatření souvisejících s ruskou agresí na Ukrajině. Vláda přijala usnesení, které má pomoci v dalším vývoji aplikace Humanitární pomoc (HumPo), jejímž prostřednictvím jsou ukládána a spravována data o uprchlících, jejich ubytování a související logistika, jako evidence uprchlíků, podklady pro žádosti o kompenzace, materiální pomoc a její přidělení a podobně. Na dalším vývoji a správě aplikace budou spolupracovat Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.

Vláda se opět zabývala i pomocí českým občanům a firmám postiženým dopady inflace, kterou výrazně táhnou vzhůru i ceny pohonných hmot. Kabinet navázal na předchozí jednání, na němž se shodl na časově omezeném snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr v období od 1. června 2022 do 30. září 2022. Vláda dnes schválila příslušný návrh novely zákona o spotřebních daních, který chce projednat a schválit v Poslanecké sněmovně ve zrychleném režimu hned v prvním čtení.

„To je opatření, které se určitě v ceně pohonných hmot pozitivně projeví, a naši občané to pocítí. V této souvislosti bych rád řekl, že naše vláda od počátku roku nasměrovala k českým občanům na zmírnění důsledků vzrůstajících cen energií, cen pohonných hmot a dopadů války na Ukrajině 74 miliard korun, abychom jim pomohli zvládnout dopady těchto negativních jevů,“ připomněl premiér Fiala.

Podrobnosti k novele zákona naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet se rovněž seznámil s aktuálním stavem příprav českého předsednictví Radě EU. Za přítomnosti místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové vláda prodiskutovala zprávu připravenou ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem a konstatovala, že Česká republika udělala v připravenosti výrazný pokrok napříč všemi oblastmi. Celkem se na území ČR během předsednictví uskuteční 320 akcí a 51 ministerských zasedání Rady v Bruselu či Lucemburku, rozpočet předsednictví vláda navýšila na 2,2 miliardy korun. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády.

Vláda projednala také několik dalších návrhů legislativních změn, mezi nimi i návrh novely zákona o ochraně spotřebitele a související novelu občanského zákoníku, která v reakci na nové evropské předpisy posiluje práva zákazníků v on-line prostředí. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministři a ministryně schválili také vyčlenění více než 277 milionů korun pro Policii ČR na finanční zajištění působení českých policistů v zahraničí, kteří se podílejí na zvládání uprchlických vln. Čeští policisté dlouhodobě působí v Severní Makedonii, od roku 2021 v Maďarsku a od března letošního roku i na Slovensku. Vzhledem k aktuální uprchlické krizi se předpokládá, že vlády zemí, v nichž čeští policisté pomáhají, požádají o prodloužení stávajících mandátů.

Vláda projednala a odsouhlasila také změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vybraných veřejných prostorách. S účinností od 14. dubna se ruší povinnost nosit respirátory v prostředcích hromadné dopravy, zachována bude už jen ve zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociálních služeb. „Máme tak po dvou letech možnost užít si normální Velikonoce bez omezení a bez opatření. Přesto ale prosíme všechny, aby se i nadále chovali rozumně a zodpovědně, protože právě díky tomu, že se naše vláda mohla opřít o důvěru a odpovědnost občanů, jsme tu situaci i s variantou omikron a podvariantami, které přicházely potom, dobře zvládli,“ podotkl předseda vlády.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-13–dubna-2022-195666/.