Vláda přispěje na činnost center duševního zdraví, se zajišťováním bezpečnosti během českého předsednictví pomohou i vojáci a celníci

Jednání vlády netradičně proběhlo v Poslanecké sněmovně, 4. května 2022.
Jednání vlády netradičně proběhlo v Poslanecké sněmovně, 4. května 2022.
Bezmála 211 milionů korun vyčlení vláda na pomoc s financováním činnosti center duševního zdraví a dalších zdravotně-sociálních služeb, které vznikají v rámci reformy péče o duševní zdraví. O vyčlenění finančních prostředků na příslušný dotační program Ministerstva zdravotnictví rozhodla vláda ve středu 4. května 2022 na schůzi, která se mimořádně uskutečnila v prostorách Poslanecké sněmovny.

V souvislosti s reformou péče o duševní zdraví vzniklo v České republice již 30 center duševního zdraví, které zatím poskytly službu přibližně 4 500 klientům. Jedná se například o děti, o pacienty s demencí, osoby, které se potýkají se závislostí, či lidi s nařízeným ochranným léčením. Centra duševního zdraví jim nabízejí sociální i zdravotní služby. V posledních 18 měsících probíhal zkušební provoz financovaný z fondů Evropské unie, který prokázal jednoznačnou výhodu těchto center spočívající především v propojení zdravotních a sociálních služeb, které jsou pacientovi, respektive klientovi poskytovány současně a na jednom místě.

Pro jejich zachování ale bylo potřeba nastavit systém financování. Financování zdravotní části služeb je zajištěno z veřejného zdravotního pojištění, v případě sociální části služeb bude na základě dnešního souhlasu vlády vypsán samostatný dotační program administrovaný Ministerstvem zdravotnictví.

Vláda opět prodiskutovala také otázku zajištění energií a dalších surovin v reakci na ruskou agresi na Ukrajině a v jejím důsledku přijímané restrikce vůči Rusku ze strany Evropské unie. „Jak už proběhlo v médiích, tak v Bruselu se jedná o dalším, šestém balíčku sankcí vůči Rusku. Naše vláda podporuje co nejtvrdší sankce vůči Rusku, na tomto postoji se nic nemění, ale od začátku také zastáváme pozici, že sankce nesmí české občany poškodit více než Ruskou federaci,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

„V případě návrhu, který se v šestém balíčku sankcí objevuje, na embargo na ruskou ropu, jež by platilo už od konce tohoto roku, tak Česká republika intenzivně jedná o tom, že jsme připraveni toto rozhodnutí podpořit za předpokladu, že Česká republika bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které do České republiky mohou ropu dopravit,“ uvedl předseda vlády. Podle premiéra by se mělo jednat o dva až tři roky.

Vláda se zabývala také zajištěním bezpečnosti akcí pořádaných během českého předsednictví Radě Evropské unie, které Česká republika převezme 1. července a potrvá do konce roku. Kabinet odsouhlasil návrh 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra, aby na pomoc Policii ČR s ostrahou objektů a delegací byli povoláni i vojáci a příslušníci Celní správy. Na základě přijatého nařízení bude moci Policie ČR zapojit do ochrany bezpečnosti těchto akcí ve druhé polovině roku až 120 vojáků v činné službě a 30 příslušníků Celní správy.

Ministři a ministryně také schválili návrh novely zákona o právu na informace o životním prostředí, návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a návrh souvisejícího změnového zákona a novelu nařízení vlády o technických požadavcích na hračky. Všechny tyto legislativní změny vycházejí z novel příslušných evropských nařízení a směrnic.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-4–kvetna-2022-196041/.