Vláda projednala pomoc Ukrajině i další sankce proti Ruské federaci, zaměří se i na boj s dezinformacemi v kyberprostoru

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 25. února 2022.
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 25. února 2022.
Česká republika vyčlení 1,5 miliardy korun na pomoc občanům Ukrajiny, kteří prchají před ruskou agresí a nemají možnost materiálního zabezpečení z vlastních nebo jiných prostředků. V rámci naléhavé pomoci Ukrajině poskytne také 300 milionů korun na humanitární účely. Konkrétní formy pomoci projednala vláda Petra Fialy na mimořádné schůzi v pátek 25. února 2022. Rozhodla také o dalším balíčku sankcí, které Česká republika nad rámec unijních dohod uvalí na Ruskou federaci, a vyzvala k dalšímu posílení kybernetické bezpečnosti a k přijetí konkrétních kroků, které zamezí ruské straně v šíření dezinformací v kyberprostoru na občany ČR.

Vláda přijala prohlášení, kterým se ostře vymezila proti hybridnímu působení proti zájmům České republiky v souvislosti s agresí Ruské federace proti Ukrajině. Deklarovala v něm mimo jiné, že v aktuální krizové situaci nehodlá šíření dezinformací proti zájmům České republiky a našich partnerů v NATO a EU tolerovat.

„Vláda České republiky odsoudila aktuálně prováděné hybridní působení proti zájmům České republiky a vyzvala všechny relevantní subjekty, aby přijaly opatření, která povedou k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese. Udělali jsme kroky k tomu, abychom oslabili hybridní působení a dezinformační kampaň, které jsme vystaveni,“ prohlásil předseda vlády Petr Fiala.

V souvislosti s ochranou kybernetické bezpečnosti České republiky vláda také přijala preventivní kroky, které mají vést k jejímu posílení. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost rozšíří dlouhodobý monitoring z hlediska přítomnosti nejznámějších zranitelností i na další státní instituce a zároveň dostal za úkol vytvořit podmínky pro budování bezpečné a efektivní komunikační platformy, která bezpečně propojí státní správu a kritickou infrastrukturu, což je i jeden z bodů Programového prohlášení vlády Petra Fialy.

Ministři a ministryně se intenzivně zabývali i dalšími formami pomoci Ukrajině a Ukrajincům„Přestože máme pozitivní dojem z jednotného postupu států Evropské unie a NATO vůči Ruské federaci a je to určitě cenné, máme s kolegy z vlády pocit, že můžeme a musíme s naší historickou zkušeností udělat ještě něco navíc. Proto jsme se dnes rozhodli pro další sérii konkrétních kroků a opatření, kterými chceme jako Česká republika pomoci Ukrajině a jejím občanům v nerovném boji s ruským agresorem,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Vláda rozhodla vyčlenit 1,5 miliardy korun z rozpočtu Ministerstva vnitra na pomoc těm občanům Ukrajiny, kteří v důsledku ruské agrese a z ní vyplývajícího ohrožení přicestovali do České republiky. V rámci Programu pomoci občanům Ukrajiny připravilo Ministerstvo vnitra asistenční systém pro 5 000 osob v nouzi. Pomoc zahrnuje zajištění ubytovacích kapacit, stravování, základních hygienických prostředků, kapesného, sociální a materiální asistence a zajištění dopravy a je zatím koncipována na čtyři měsíce. Česká republika zároveň těmto uprchlíkům vystaví víza, která umožňují bez nutnosti dalších povolení nechat se v České republice zaměstnat. Další informace k pomoci občanům Ukrajiny obsahuje tisková zpráva Ministerstva vnitra.

Česká vláda uvolnila také 23,653 milionu korun zajištění pomoci zejména na východě Ukrajiny v oblasti zdravotní péče a přístupu k vodě a sanitaci a 25 milionů korun z programu Pomoc na místě na pomoc vysídleným obyvatelům Ukrajiny na jejím území a v sousedních státech. Celkem bude na naléhavou pomoc Ukrajině k dispozici ze státního rozpočtu 300 milionů korun, které budou určeny pro nouzové ubytování, zajištění pitné vody, potravin, dalších základních materiálních potřeb a zdravotní péče na území Ukrajiny i sousedních zemích, které budou čelit vlně migrace.

Česká republika je v závislosti na možnostech přístupu do jednotlivých částí Ukrajiny schopna poskytnout také rozsáhlou materiální pomoc ze zásob Správy státních hmotných rezerv i jednotlivých rezortů i na základě přímého nákupu s využitím humanitární výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. V rámci programu MEDEVAC Je připravena realizovat rovněž evakuaci zraněných civilních obyvatel k léčbě do České republiky a další související zdravotnické aktivity. Vláda rovněž pověřila ministra průmyslu a obchodu, aby poskytl Ukrajině pohonné hmoty, o které její vláda požádala státy NATO, a Česká republika je připravena vyhovět i žádosti Ukrajiny o dodávky krve a krevní plazmy.

Vláda odsouhlasila rovněž další restriktivní kroky proti Ruské federaci„V návaznosti na vojenskou agresi Ruské federace na území Ukrajiny, a to je také velmi silný krok, vláda rozhodla o zastavení udělování víz a dlouhodobých a trvalých pobytů státním příslušníkům Ruské federace s výjimkou humanitárních důvodů. O tom, že je to správný krok, budeme přesvědčovat i naše partnery z jiných evropských zemí,“ řekl premiér Fiala.

Ministerstvo financí dostalo za úkol prověřit ruské firmy a firmy s ruskými majiteli ve vztahu k čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů. Česká republika také urychlí proces vystoupení z dvou postsovětských bank – Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční banky a vyzveme i ostatní členy ze zemí Evropské unie, aby postupovali stejně. „Jednotlivá ministerstva v tuto chvíli zpracovávají analýzu, jaké konkrétní sankce můžeme dále na Ruskou federaci a ruské firmy uvalit. Zadal jsem také, aby byla provedena revize pobytových oprávnění ruských občanů v České republice v souvislosti se sankcemi, které budou uvaleny na Ruskou federaci,“ dodal předseda vlády. Vláda rovněž pověřila ministra dopravy, aby rozhodl o omezení leteckého provozu některých leteckých společností nad Českou republikou. Informaci o společném postupu České republiky a Polska v této věci naleznete v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Kompletní výsledky mimořádného jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-25-unora-2022-194543/.