Vláda projednala výstupy z Uhelné komise i změny v mimořádných opatřeních, sociálně slabým ženám pomůže řešit menstruační chudobu

Tisková konference po jednání vlády, 24. května 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 24. května 2021.
Scénářem útlumu využívání uhlí v České republice, pomocí ženám ohroženým menstruační chudobou a také dalším zmírňováním protiepidemických opatření se zabývala vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 24. května 2021. Schválila také rozdělení prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci mezi Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Vláda vzala na vědomí průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise. Uhelná komise vyhodnotila, že nejvýhodnějším scénářem pro útlum využívání uhlí v České republice je tzv. koncepční scénář, který počítá s rokem 2038 jako realistickým datem útlumu uhlí z technického, bezpečnostního, ekonomického hlediska a také z hlediska dopadu na produkci emisí.

Vláda ale Uhelné komisi doporučila, aby podrobněji rozpracovala a vyhodnotila podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR, a uložila, aby Uhelná komise zpracovala podrobný harmonogram dekarbonizace pro jednotlivé typy zdrojů s ohledem na jejich emisní intenzitu, návrh potřebných regulatorně legislativních nástrojů pro prosazování cílů vlády v této oblasti a detailní zhodnocení a řešení ekonomických a sociálních dopadů v útlumem postižených regionech. Další výstupy práce má komise vládě předložit do 31. prosince. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda také schválila záměr pořídit jednorázové menstruační vložky do zásob pro humanitární pomoc, kterými by stát pomohl řešit sociálně slabým ženám problém s menstruační chudobou. Stát prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv nakoupí deset milionů kusů těchto hygienických potřeb a dva miliony kusů uvolní pro sociálně potřebné ženy prostřednictvím potravinových bank. Každý rok pak SSHR dva miliony kusů vložek obmění a vyřazené opět bezplatně poskytne prostřednictvím potravinových bank. Samotná zásoba pak bude určena pro případ nějakého krizového stavu. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet rovněž projednal a schválil návrh na rozdělení prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci mezi Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Z tohoto fondu bude pro tři kraje strukturálně postižené útlumem těžby a využívání uhlí k dispozici z evropských zdrojů celkem 41 miliard korun. Tyto peníze mají sloužit ke zmírnění dopadů útlumu, jak sociálních, tak ekonomických, například k omezení nezaměstnanosti, podpory restrukturalizace, ale i k obnově těžbou zdevastované krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vypracovalo pro rozdělení těchto prostředků metodiku vyhodnocující aktuální stav v jednotlivých krajích a na jejím základě rozhodlo, že Karlovarský kraj získá 6,3 miliardy, Ústecký 15,8 miliardy a Moravskoslezský 18,9 miliardy korun.

Vláda souhlasila také s převodem užívání státem vlastněné administrativní budovy v pražské Štěpánské ulici z České obchodní inspekce na Agenturu pro podnikání a investice. Tento krok umožní pokračovat v projektu synergie implementačních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism.

Schválila také novelu nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která v souladu se změnou Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19 Evropské komise prodlužuje poskytování záruk Exportní garanční a pojišťovací společnosti, za splacení úvěrů poskytovaných bankami vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, které se potýkají s nedostatkem likvidity v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií covid-19 do 31. prosince 2021.

Vláda se zabývala také úpravami platných protiepidemických opatřeníOd úterý 25. května se mění podmínky pro ubytovávání hostů v hotelích či penzionech tak, že k dosud platným možnostem prokázání bezinfekčnosti se přidává možnost využít i potvrzení o absolvovaném testu od zaměstnavatele, čestné prohlášení o otestování ve škole nebo absolvování antigenního samotestu přímo na místě. Zároveň se povinnost prokazovat bezinfekčnost nebude vztahovat na děti mladší šesti let.

Další změny vstoupí v platnost od 31. května a týkají se mimo jiné akademických obřadů na vysokých školách, přijímacích zkoušek na vyšších odborných školách, pořádání kongresů a vzdělávacích akcí či činnosti pěveckých sborů. Otevřít se budou moci i venkovní bazény, koupaliště a brouzdaliště, a to na padesát procent kapacity, a skončí zákazy skupinových prohlídek na hradech, zámcích, v muzeích či na veletrzích. Při dodržení podmínek bude moci být ve skupině až 30 osob. Pro venkovní prostory zoo a botanických zahrad přestane platit omezení počtu návštěvníků, redukovat se bude pouze vstup do vnitřních pavilonů, a to počtem osob na plochu. Zvýší se i počty osob při sportování nebo na spolkových akcích, a to až na 75 osob uvnitř a 150 osob venku.

Od 1. června dojde ke změně v úhradách testů na covid-19 zdravotními pojišťovnami. V červnu budou pojišťovny hradit antigenní testy jednou za sedm dnů a PCR testy dva do měsíce. K témuž datu se změní i pravidla pro vstup do České republiky, a to v návaznosti na nařízení Evropské unie o vydávání digitálního covid certifikátu, kterým bude možné prokazovat absolvování testů, očkování či prodělané nemoci covid-19. Lidé přijíždějící do ČR se budou moci vyhnout povinnému testu i pomocí národního certifikátu o provedeném očkování.

Výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-24–kvetna-2021-188532/.