Vláda řešila aukci kmitočtů pro sítě 5G

Vláda se na schůzi 8. dubna 2019 zabývala mimo jiné podmínkami aukce radiových kmitočtů pásma 700 MHz.
Vláda se na jednání v pondělí 8. dubna zabývala především kontrolními závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. Schválila také vyplacení peněžních darů do zahraničí na péči o hroby českých vojáků, mandát pro premiéra na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu k brexitu a projednala návrh na postup při aukci práv k radiovým kmitočtům z pásma 700 MHz, potřebných pro spuštění moderní mobilní sítě 5G.

Vláda po pečlivé diskusi vzala na vědomí návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz, který předložili ministryně průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Aukce má umožnit budoucí rozvoj sítí 5. generace v České republice a vstup čtvrtého operátora na český telekomunikační trh.

„Touto problematikou se dlouhodobě zabývám, protože mám velký problém s cenou dat v České republice. Patříme bohužel mezi státy, kde platíme nejvíce. Je to dlouhodobý problém,“ uvedl premiér Andrej Babiš. „My se stále snažíme nějakým způsobem donutit operátory, aby zlevnili data pro občany, protože si myslíme, že je tam velký prostor. Pokud za pět let získali 55 miliard dividend a ještě další desítky miliard investovali, tak by se měli podělit s občany v cenách dat. Proto budeme v naší iniciativě pokračovat a potřebujeme si být jistí, že v aukci, od které se očekává, že konečně přijde čtvrtý operátor a ta data zlevní a že konečně nastane nějaký konkurenční boj,“ vysvětlil.

Vláda se zabývala také osmi kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu, které se týkaly činnosti Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí a jimi řízených organizací. Kontroly NKÚ nezaznamenaly žádná závažná porušení zákonů, u zjištěných nedostatků dotčené rezorty přijaly nápravná opatření a o jejich účinnosti budou vládu informovat.

„Požádali jsme pana prezidenta NKÚ Miloslava Kalu, abychom měli možnost s ním projednat jako mimořádný bod na vládě výroční zprávu, protože my ji běžně neprojednáváme. Napsali jsme mu k tomu minulý týden i dopis, protože zkrátka se nám obsah té zprávy nelíbí. Pan prezident nám přislíbil, že to s námi rád projedná,“konstatoval premiér Babiš.

Schůzi kabinetu předcházelo zasedání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. Jediným bodem jednání byl mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na zasedání Evropské rady v Bruselu, které se uskuteční ve středu 10. dubna. Jediným tématem jednání předsedů vlád a prezidentů zemí EU bude brexit. Britská premiérka Theresa Mayová požádala o další prodloužení jednání o brexitu do 30. června a zavázala se k několika věcem, například že nebude otevírat dohodu o vystoupení, ale soustředí se na politickou deklaraci, kterou Evropská rada přijala zároveň s dohodou, a že se Velká Británie připraví na volby do Evropského parlamentu

„Uvidíme. Jednotlivé členské státy to zatím moc nekomentují. Já už jsem se k tomu vyjadřoval víckrát. Alespoň pro mě Velká Británie byla a je stále velkým spojencem. A pokud by to dopadlo předčasnými volbami a druhým referendem, aby zůstali, byl by to ideální stav,“ dodal premiér Babiš.

Česká vláda přispěje i letos na péči o hroby vojáků v zahraničí. Celkem rozdělí 5 milionů korun, a to 3 miliony korun na Ukrajinu, 1,9 milionu na Slovensko a 100 000 korun do Francie. Peníze půjdou na hroby českých vojáků padlých v obou světových válkách na Ukrajině, v bojích proti Maďarům v roce 1919 na Slovensku a na obnovu pomníku odkazujícího na místo, kde v bitvě u Kresčaku padl český král Jan Lucemburský – památníku Český kříž ve Francii.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-8–dubna-2019-172913/.