Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 30. dubna, podpoří kulturní instituce více než miliardou korun

Vláda na mimořádném zasedání jednala o opatřeních v boji proti koronaviru, 9. dubna 2020.
Vláda na mimořádném zasedání jednala o opatřeních v boji proti koronaviru, 9. dubna 2020.
Na mimořádném jednání ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválila vláda Andreje Babiše prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 30. dubna 2020. Ministři projednali i několik změn v již vyhlášených mimořádných opatřeních a schválili také finanční pomoc státním i nestátním kulturním institucím. Rozhodli také posílit účast Armády ČR při zvládání pandemie koronaviru o dalších 2 000 vojáků, kteří vypomohou Policii ČR.

Nouzový stav v České republice potrvá nejméně do 30. dubna 2020. Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny o tom rozhodla vláda Andreje Babiše. Nouzový stav byl vyhlášen vládou s platností od 12. března 14.00 a měl vypršet v sobotu 11. dubna a vláda požádala poslance o jeho prodloužení. Důvodem je trvající stav ohrožení zdraví obyvatel České republiky v důsledku epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a z něj vyplývající potřeba vyhlašovat operativně nezbytná opatření v prevenci proti šíření choroby covid-19, v nákupu nutných ochranných prostředků či v oblasti zajištění bezpečnosti.

Vláda v důsledku prodloužení nouzového stavu rozhodla také o dalším posílení personálních kapacit Policie ČR a příslušníků Celní správy o vojáky v činné službě. Po dohodě Ministerstva vnitra s Ministerstvem obrany, kterou ministři odsouhlasili, uvolní Armáda ČR na pomoc při ochraně hranic a při plnění dalších úkolů Policie ČR dalších 2 000 vojáků. Celkem se tak do plnění mimořádných úkolů během nouzového stavu zapojí 4 096 vojáků z povolání. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda na žádost ministra kultury schválila také finanční pomoc kulturním institucím a umělcům, kteří kvůli vládním karanténním opatřením přišli o zdroj obživy. Ministerstvo kultury získá z vládní rozpočtové rezervy 770 milionů korun na podporu nestátních uměleckých subjektů a až 300 milionů korun na sanování dopadů na příspěvkové organizace Ministerstva kultury v závislosti na tom, zda omezení přijatá vládou budou trvat i po 31. květnu. Z těchto zdrojů ministerstvo podpoří například zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních technologií, regionální kulturu a další nezávislé umělecké subjekty. U vlastních kulturních institucí bude refundovat výpadky v příjmech, které se odhadují na více než 40 milionů korun týdně. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová seznámila vládu dalšími opatřeními, které její rezort chystá v daňové oblasti. Jedná se o hromadné prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku u zboží či služeb, které jsou dodány bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb. Promíjení je omezeno časově na dodání zboží či poskytnutí služby, kde povinnost přiznat daň z přidané hodnoty vznikla v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu.

Ministerstvo chce rovněž prominout správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí do 31. července 2020, a je omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky.

Vláda vzala na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bude prodloužen nařízený omezený provoz úřadů a institucí až do 19. dubna. Od 20. dubna mají všechny orgány veřejné moci a správní orgány na pracovištích dodržovat zpřísněná hygienická pravidla provozu. Kabinet vzal na vědomí také nové opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje režim ve věznicích. Vězeňská služba má nařízeno ubytovávat vězně tak, aby byli odsouzení ubytováni podle jejich zařazení na pracoviště, aby se omezilo riziko šíření nemoci COVID-19.

Nemocnice budou muset nově hlásit změny dostupnosti volných kapacit intenzivní péče jak pro pacienty s nemocí COVID-19, tak i pro ostatní pacienty a počty lékařů a zdravotníků, kterým byla nařízena karanténa. Vláda schválila také změny v uložených pracovních povinnostech žáků a studentů vybraných ročníků lékařských oborů a farmacie. Studenty mají nařízeno využívat orgány ochrany veřejného zdraví, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a páteřní nemocnice a klíčovou roli v jejich nasazování budou hrát hejtmani a primátor hlavního města Prahy.

Ministři také projednali návrhy ministra zdravotnictví na zmírnění některých dosud platných opatření. Nasazené roušky nově nebudou muset mít v autě kromě řidiče i spolucestující rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti, řidiči MHD v uzavřených kabinách a nosit je nemusí ani osoby se závažnými poruchami autistického spektra. Ministerstvo také s ohledem na aktuální příznivý vývoj zrušilo dosavadní zákaz pro lékaře a zdravotníky vybírat si po dobu nouzového stavu dovolené.

Vláda schválila rovněž návrh novely zákona o spotřebních daních, který bude chtít projednat v Parlamentu ve stavu legislativní nouze. Cílem návrhu je prostřednictvím prodloužení lhůty pro skladování jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 na osoby, které v souvislosti s novou sazbou spotřební daně z cigaret budou nárokovat vrácení hodnoty tabákových nálepek odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepených na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě, a zachovat tak plynulý přechod na novou sazbu spotřební daně i za ztížených provozních podmínek způsobených současnou situací. Lhůta bude prodloužena o jeden kalendářní měsíc.

Vláda také novelizovala nařízení o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Nově udělila statut prvku kritické infrastruktury i klíčovým výrobcům léčivých přípravků s výrobním závodem na území České republiky.

Vláda také rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády a jmenovala její členy. Jsou mezi nimi renomovaní experti z oblasti bankovnictví, hospodářské politiky, ekonomie i zástupci velkých firem, například Škody Auto, ČEZ či Coca-Coly.

Kompletní výsledky jednání naleznete na http://www.vlada.cz/cz/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-9-dubna-2020-180958/.